Ett komplext problem blev konkret på Financial Fraud Forum

2018-09-19 Lotta Eriksson

Om man ska mäta den nya konferensen Financial Fraud Forum i siffror kan man nog summera ihop 100 procent! Konferensen, som tog sikte på och belyste bedrägeribrott från olika perspektiv, lockade över 100 engagerade deltagare och landets främsta experter som föreläsare.

Efter en färgglad och musikalisk introduktion till Financial Fraud Forum kunde dagens moderator Charlotte Stjerngren välkomna Brottsförebyggande rådets generaldirektör Erik Wennerström upp på scenen. Han gav en kort bild av hur Brå arbetar och sade bland annat:

– Bedrägerier är en svår brottstyp, både att få in i systemet och att komma vidare med juridiskt. Vissa är intellektuella och omfattande. Dessutom använder man sig av modern teknik.

Han underströk också att Brottsförebyggande rådet har statistik och finns till för att ge underlag.

Kreditbedrägerier största problemet
- Hade våra kort varit säkra hade vi inte haft några kreditbedrägerier, alltså CardNotPresent-brott, påpekade därefter Jan Olsson från Polisens Nationella Bedrägericenter. Han slog ett slag för 3D Secure, som han tyckte att alldeles för få använder sig av.

– De stora koncernerna tar inte säkerhet på allvar för sina kunder! framhöll han.

Jan Olsson belyste att det i fjol rapporterades in 80 000 kortbedrägerier och sade att kostnaden för att byta ut befintliga kort naturligtvis är stor men att det ändå finns lösningar som borde användas.

Han lyfte bland annat Nordeas defaultinställning som gör att kunden måste öppna kortet med bank-ID för att göra e-handelsköp som ett gott exempel.  

– 60 procent av deras bedrägerier har försvunnit sedan man införde detta, poängterade han.

Trots att flera banker lyckats stävja brotten genom nya lösningar ökar CNP-brotten med 40 procent i år och är därmed Sveriges största brott.

Enligt Jan Olsson beror ökningen på olika faktorer, som att kortuppgifter stjäls, att exempelvis kaffekedjor utvecklar appar till smartphones som är knutna till bankkortet och att många företag struntar i CVC/CVV-koden vid köp av nätet.

– Vi måste förebygga! Det handlar om att skapa medvetenhet, påverka de som har lösningar, samarbeta och försöka hitta den svaga länken i brottskedjan, summerade han.
– Det här är ett hot mot det monetära systemet och samhället i stort! Vi måste bygga system som gör det svårare att göra fel!

Ta del av Jan Olssons presentation här

Mätning visar kostnaden
"Det som mäts blir gjort". Det konstaterade professor Mark Button från University of Portsmouth i Storbritannien när han efter förmiddagens smoothiepaus bland annat beskrev hur kostnaderna för bedrägerier mäts i National Fraud Indicator UK. En mätning som från början var ett regeringsinitiativ 2010 men nu är en undersökning som drivs av universitetet och ett antal sponsorer.

Mark Button poängterade att National Fraud Indicator är en mycket detaljerad rapport om vad bedrägerier kostar företag, offentliga myndigheter och samhället i stort.

2017 års mätning visar bland annat att bedrägerierna kostar samhället 193 miljarder pund i förluster, varav 144 miljarder drabbar den privata sektorn. Vanligast är bland annat förluster orsakade av skattebrott, bedrägerier mot sjuk- och hälsovården, bidragsbedrägerier.

Nästa National Fraud Indicator kommer att tas fram 2019.  
– Ni skulle absolut kunna göra en liknande mätning i Sverige, konstaterade han.

Ta del av Mark Buttons presentation här

 

Bolag som brottsverktyg
”Det är lätt att starta bolag i kriminellt syfte”.  Experten på bedrägeriprevention, Anders Björkenheim såg till att det inte blev någon "paltkoma" efter lunch, utan gav en målande bild av hur enkelt det är att starta bolag i kriminellt syfte.

Sedan gav han en bild av lagerbolag och ”innovativa årsredovisningar”.

– Våldskapital och white collarbrott, som bedrägerier, går hand i hand, sade han bland annat.

Han gav också tips på några verktyg som kan användas i arbetet att identifiera kriminella bolag:
•    Bildgoogla eller använd TinEye för att titta på personerna i de bolag ni ska göra affärer med
•    Domainbigdata – sök hemsida för att syna företaget i sömmarna
•    Copyscape – finns samma text på någon annan sida?

Anders Björkenheim har, tillsammans med Bisnode, nyligen gjort en studie på 133 bolag med hög grad av sannolikhet för förfalskade årsredovisningar, som han presenterade. Bland annat har 68 av bolagen gått i konkurs medan 65 fortfarande  är aktiva. Majoriteten haren  id-kapad styrelse eller har varit utsatta för id-stölder.

– Slutnotan uppskattas landa på 228 miljoner kronor för de här 133 bolagen men det kan dölja sig mer under ytan, berättade han.

Ta del av Anders tips på användbara verktyg - kommer inom kort

Dynamiskt panelsamtal
I ett uppskattat och dynamiskt panelsamtal fick sedan Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg möjlighet att ge sin syn på verkets uppdrag:
– Vi har inget kontrolluppdrag. Vi ska öka möjligheterna till att kontrollera men har inte själva fått något kontrolluppdrag. Allt vi gör betalas av seriösa företagare i deras ansökningsavgifter, förtydligade hon.

– Vi är eniga om att det är förfärligt och vi behöver göra något åt det. Vi har påbörjat arbetet men vill mycket mer. Vi behöver mobilisera tillsammans. Vi är till exempel helt tandlösa när det gäller målvakter.

Annika Stenberg berättade också att det ändå pågår ett utvecklingsarbete, bland annat har en digital tjänst introducerats och man har blivit bättre på att inte acceptera fejkade handlingar.

– Vi kan stötta kontrollerande och brottsbekämpande myndigheter och vi kan dela med oss av den information vi har, sade hon.

”Kriminalisera bolagskapningar”. Det var ett viktigt råd till kommande regering från Stefan Lundberg, chefsåklagare vid EBM.

– EBMs fokus är juridiska personers företag men arbetar också mycket med exempelvis assistansbedrägerier. Vi ser tydligt att företag används som brottsverktyg. Det stora problemet är alla regelförenklingar, som att revisionsplikten togs bort för småföretag, att det är lättare att få F-skattsedel och att man ändrat årsredovisningstiden – men man måste ha en effektiv kontrollmekanism när man underlättar för andra, betonade han bland annat.

Stefan Lundberg menade även att såväl Bolagsverket som folkbokföringen har utnyttjats som brottsverktyg och att det saknats kontrollsystem när målvakter kommer från andra länder.

– Drabbade företag, oavsett storlek, har individer som är "möjliggörare" genom bristande kunskap och oklara ansvarsroller, sade Ludvig Isacsson från Förenade bolag medan Jan Olsson berättade att 267 poliser utreder 200 000 bedrägeribrott.

Anders Björkenheim ville försöka få EBM och Bolagsverket att lägga sina begränsade resurser på åtgärder som skulle kunna göra skillnad. Han lyfte även problemet med hur samordningsnummer används.
– Samordningsnummer är inte samma sak som personnummer,  underströk han.

En följetong som gav resultat
Efter en fikapaus fick deltagarna på Financial Fraud Forum stifta bekantskap med en otroligt upptagen utredningsledare, Stefan Larsson från Polisen Region Syd.

– Homokihärvan i södra Sverige är en berättelse utan början, mitten och slut - det är en följetong, inledde han.

Trots att han har bråda dagar tog han sig tid att berätta om den största bedrägerihärvan som Sverige skådat, där det blev ett antal fällande domar. Det var ett nationell prioriterat ärende som omfattade grova dataintrång och bedrägerier. Det renderade totalt 60 brott, till ett värde av 40 miljoner kronor, där en av huvudmännen dömdes till åtta års fängelse.  

– Oavsett säkerhet är det människor som frångår rutinerna. Bedrägerierna kommer dö ut med mänskligheten, sade han - möjligen föga uppmuntrande.

Nätbedrägerier ”i sin prydno”
Financial Fraud Forum fortsatte sedan på temat internetkriminalitet och kostnaderna för samhället. Antibedrägeriexperten och expert på nätbedrägerier, Peter Forsman från Internet Sweden beskrev brottslighetens kostnader för svenska företag och konstaterade att han inte tror att situationen är värre i Sverige än någon annanstans – men att vi har någon form av rekord i bluffakturor.

– 90 procent av de ekonomiska förlusterna anmäls inte till polisen, sade han och gick igenom bluffakturor, trademarkutskick, kopplingar till den ryska maffian och mycket annat.

Han gav även konkreta exempel på bedrägerier och hur andra länder räknar på förlusterna.

– Polisen uppskattar att nio av tio bedrägerianmälningar är relaterade till internet men mäktar inte med att utreda nio av tio bedrägerianmälningar, sade han också.

Sammanfattningsvis påtalade han att det som behövs nu är medvetenhet, prevention och tillämpning.
– Skippa skämskudden, våga prata om att ni har blivit utsatta. Och så måste alla ta eget ansvar, underströk han.

Ta del av Peter Forsmans presentation här

Personer med mer eller mindre psykopatiska drag
Financial Fraud Forum avrundades med en tänkvärd föreläsning om personer med psykopatiska drag, personerna som begår den här typen men även andra typer av brott.

Enligt professor Henrik Belfrage, som är en av landets mest framstående experter på området, är psykopati en personlighetsstörning som utvecklas tidigt, är kronisk och där behandling är kontraproduktiv.

– Effekterna av den här störningen, när den är diagnosticerad, är den tyngsta riskfaktorn för alla typer av våld och kriminalitet i alla populationer, berättade han.

Henrik Belfrage har varit med och tagit fram ett bedömningsinstrument med en skala på upp till 20 bedömningspunkter, som bland annat används när han och hans kollega träffar de farligaste intagna på landets kriminalvårdsanstalter för att ställa diagnos.

Personer med psykopatiska drag kännetecknas av att de är ytligt charmiga. De är också en ”försäljartyp”, pseudointellektuella (låtsas kunna mycket i ett udda ämne) och har svaren långt ut på tungan.
Dessutom saknar de uthållighet och kan avslöjas genom sina ögon; de stirrar ofta lite  för länge i ögonen vid ett möte.

Henrik Belfrage pratade också om stalkning och sade bland annat att 15 procent av alla vuxna människor får räkna med att drabbas av stalkning, särskilt om man är kvinna.

Och ja – de flesta personer med kraftigt psykopatiska drag är män – även om det finns en och annan kvinnlig psykopat också!

Nöjda deltagare minglade vidare
Financial Fraud Forum avslutades av Milica Milic vid CREDMA som delade ut dagens gåva till moderatorn, en blomma och boken ”Factfulness: tio knep som hjälper dig förstå världen” av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund.

När konferensdagen gick mot ”after conference” fick alla deltagare en digital utvärdering och bland kommenterarna går att läsa:

  • "Mycket bra dag. Tiden gick för fort. En dag att minnas!"
  • "Utmärkt blandning av kompetens för att beröra ett gigantiskt och komplext problem."
  • "Mycket väl vald grupp av föreläsare som kompletterande varandra och gjorde att konferensen var en bland de bästa jag deltagit på inom området."
  • "Väldigt intressanta föreläsare och bra ämnen som både berörde företag och person."
  • "Mycket bra ämnen och föreläsare. Väl disponerad agenda."
  • "Det var en fantastisk tillställning på alla sätt och vis."

Vi på CREDMA och Företagsuniversitetet tackar alla fantastiska föreläsare och alla engagerade deltagare och får sätta igång planeringen för Financial Fraud Forum 2019!