Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Blogg

Ny kurs! Hållbart kassaflöde 9-10 april

2019-02-05 Milica Milic

En osäker global konjunktur har gjort att likvida medel i näringslivet blivit en bristvara. De flesta företag kan dock åstadkomma en radikalt förbättrad likviditet och riskkontroll genom en översyn och genomgång av alla betalningsflöden.

Markus-Monica

 

Markus Håkansson och Monika Lindberg arbetar med affärsrådgivning på Grant Thornton och är kursledare.

Markus, hur skulle du beskriva den här kursen?

–  Kursen vänder sig till anställda inom ekonomi/finans och för dig som ska verka tillsammans med företag – exempelvis rådgivare, finansiärer eller liknande. Vi tar ett, med dagens mått mätt, bredare perspektiv på resultat, kassaflöde och lönsamhet.

Hur menar du då?

– Det finns till exempel ytterligare två perspektiv på begreppet “lönsamhet” än bara kronor och ören. Vi har även den sociala aspekten och miljöaspekten. Nu handlar det såklart alltid om pengar i slutändan, om en sund sista rad – men när vi ska analysera och prognostisera företags förutsättningar på sikt  så kan vi inte glömma bort de andra aspekterna.

Varför inte då? Om allt ändå handlar om kronor och ören?

– Rena siffror är ren sanning, men det behöver inte vara hela sanningen. Är det man åstadkommit på kort sikt hållbart på lång sikt? Har man slitit ut tillgångarna eller investerat sunt i dem, svaren på de frågorna är såklart avgörande för exempelvis en företagsvärdering eller beslut kring vilka strategiska steg ett bolag bör ta härnäst.

– Tänk dig exempelvis ett företag som tagit jätterisker utifrån både ett socialt- och ett miljöperspektiv. Kanske storsatsat på att USA-lansera en produkt som förbjudits i Europa på grund av farligt höga kemikaliehalter. Och gjort så med hjälp av projektanställda som körts i botten. Det här bolaget kan se kanonfint ut till siffrorna, men skulle du vilja investera? Skulle du som entreprenör eller rådgivare ha olika tankar och åsikter om du kände till hela respektive bara halva bilden?

Detta är inte tankar man normalt associerar med “hållbarhet”.

– Nej, precis. När vi är ute och antingen föreläser inför större grupper eller arbetar nära företagsledningar så är det kring just hållbara kassaflöden som många får sina största “aha-upplevelser”. För hållbarhet handlar ju om affärens hållbarhet, någonting som borde vara centralt för alla företagare och rådgivare med ambition och överlevnadsinstinkt. Alla beslut som fattas varje dag bör fattas på det mest hållbara sättet. Det skapar det mest hållbara varumärket, den mest hållbara kassaflödet och de mest hållbara vinsterna. Man riskminimerar, helt enkelt. Genom att se till så att man opererar hållbart så optimerar man för fortsatt tillväxt och förhoppningsvis fortsatt vinsttillväxt.

Det låter som ett arbetssätt som kräver gedigen förståelse för affärsmodellen?

– Att förstå bolagets affär är centralt, annars kan du aldrig på riktigt förstå siffrorna. Och absolut inte ha en strategisk tanke kring vad bolaget kommer att, eller kan, göra härnäst. Det går inte heller att generalisera, jag har många gånger hört att “i den här branschen gör man si och i den där branschen gör man så” men det är helt fel. Även i två företag som opererar i samma bransch och på samma marknad och i samma segment – kommer du att se vitt skilda verkligheter, möjligheter och hot när du tittar “under huven”. Det krävs ett gediget arbete varje gång.

Och för att knyta ihop säcken – vad är alltså ett hållbart kassaflöde?

– En strategisk, djup och hållbar insikt kring ett företags olika flöden. Acceptera inga “kostnader”, det finns bara hållbara investeringar (som ska innebära en förbättring i kvalitet eller volym och således i lönsamhet) eller onödiga utgifter som aldrig blir mer än just onödiga utgifter. Att professionellt göra en sådan genomlysning av ett företag kan innebära omvälvande insikter och möjligheter. Oavsett om du ska konsultera, värdera eller agera.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen.

Daniel Kjellsson