Financial Fraud Forum 2021

- fullt på plats välkommen online

 

Den 23 september 2021 - livestreamat direkt i din dator

Under 2020 anmäldes 218 000 bedrägeribrott i Sverige. Trots en minskning med ca 10 % jämfört med föregående år är problemet mycket omfattande och de ekonomiska skadorna för individ, företag och samhälle är stora. 


Bedrägeribrotten ändrar också karaktär: när kända hål täpps till hittar de kriminella nya vägar att gå och den typ av bedrägeri som ökar mest är social manipulation.


För fjärde året i rad bjuder Credma och Företagsuniversitetet tillsammans med landets ledande experter in till Financial Fraud Forum 2021, den 23 september i Wallenbergsalen, IVA Konferens i centrala Stockholm


Financial Fraud Forum är landets främsta konferens inom området och vänder sig till dig som arbetar med kredit, AML, compliance, inom bank- och finans, ekonomi, revision eller med brottsbekämpning. 


Årets upplaga kommer att bjuda på en färsk nulägesbeskrivning: Hur utvecklas den ekonomiska brottsligheten i Sverige? Vilka nya vägar hittar brottslingarna? Vilka är de största utmaningarna? Vilka framgångsrika åtgärder har vidtagits och vad behöver göras nu? 


På agendan bland annat:

  • Den avskaffade revisionsplikten för mindre bolag – ett ypperligt verktyg för bedragarna
  • Social manipulation som brottsverktyg
  • Bedrägerier i pandemins kölvatten
  • SAMLIT – ett framgångsrikt samverkansprojekt mot penningtvätt där Polisen, fem storbanker samt Bankföreningen medverkar
  • Det politiska ansvaret: hänger lagstiftningen med? finns utredningskompetensen? är straffskalan rimlig? 

Välkommen till en intensiv dag under ledning av Tilde de Paula Eby, till vardags programledare på TV4. Du får uppleva intressanta föreläsningar, samtal och intervjuer från scenen samt möjlighet till nätverkande med andra som arbetar med antibedrägerier.

 

Vi vill erbjuda ett covid-anpassat arrangemang och en del i det är att begränsa antalet platser i Wallenbergsalen. Det är nu fullbokat på plats men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Financial Fraud Forums livestream! Välkommen med din bokning!

 

Konferensavgift 

4 500 kronor exkl. moms för deltagande direkt i din dator med livestreaming.

 

 

Inspirerande föreläsare

Annika Stenberg
Pia Bergman
Johan Forssell
Linda H Staaf
Martin Johansson
Stefan Strömberg
Patrick Siegbahn
Alma Olofsdottir
Anders Björkenheim
Henrik Lundin
Sofia Bildstein-Hagberg
Carolina Angelis
Gareth Williams
Tilde De Paula Eby

09.30Kaffe, frukost och registrering

10.00Välkommen till Financial Fraud Forum 2021

Dagens värd och moderator Tilde de Paula Eby inleder dagens konferens

10.10Aktuell lägesbeskrivning

Årets Financial Fraud Forum inleds med att Annika Stenberg, GD för Bolagsverket och Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet vid Skattemyndigheten, ger en aktuell lägesbeskrivning. Vilka är de största problemen och utmaningarna? Vilka framgångsrika åtgärder ser man? Vad behöver göras framåt?

10.30Är lagstiftningen tillräckligt skarp?

Är lagstiftningen tillräckligt skarp? Finns det tillräcklig utredningskompetens? Det är frågor som ofta kommer upp när vi pratar om bedrägeribrott. I dag ställer vi frågorna till Johan Forssell, rättspolitisk talesperson hos moderaterna.

11.00Paus

11.20Samverkan som ger effekt

Polisen, de fem största bankerna i Sverige och Svenska Bankföreningen ingår sedan sommaren 2020 i ett samarbete för att – genom ökad informationsdelning – förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet. Här berättar Linda H Staaf från polisen och Martin Johansson från SEB om SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force, ett samarbete som innebär att Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Bankföreningen regelbundet träffar polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen, Noa, för att dela information.

11.55Allra-avslöjaren som fick sina källor röjda av Allras konsult

Hur lyckades pensionsbolaget Allra plocka ut en halv miljard från sina kunder genom upplägg i Luxemburg, Malta och Dubai? Varför verkade hjärnan bakom upplägget sadla om till modebloggare och fredsmäklare på nätet? Och varför anlitade Allra en multikriminell person för "rådgivning"? Möt Patrick Siegbahn, grundare av Småspararguiden, som bland annat skrev mycket om Allra-affären. I samband med artiklarna blev han utsatt för ett dataintrång. Här berättar han mer om sitt arbete, hur hans digitala liv hamnade på villovägar och hur hans källor blev röjda.

12.30Lunch

13.30Bedrägerier i kölvattnet av den slopade revisionsplikten

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i Sverige 2010 för att göra företagens administrativa kostnader mindre men effekten blev att aktiebolag som företagsform ökade och att 80-85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag numera väljer bort revision. Det innebär i sin tur att den ekonomiska brottsligheten har ökat explosionsartat och att de ekonomiska brottslingarna har fått ett ypperligt verktyg. Detta diskuterar bland annat bedrägeripreventionsexperten Anders BjörkenheimHenrik Lundin från Ekobrottsmyndigheten samt Sofia Bildstein-Hagberg från Svenskt Näringsliv.

14.00Momsbedrägerier för miljarder

Varje år luras EUs medlemsländer på mer än 500 miljarder kronor i gränsöverskridande momsbedrägerier. Alma Olofsdottir från Skatteverket berättar om den samverkan som sker mellan EU-länderna för att förebygga och bekämpa bedrägerierna, bland annat inom nätverket Eurofisc där Anna är Sveriges nationella sambandsperson.

14.30Bankernas utmaningar 2021

Vad är bankernas största problem? Hur långt räcker de tekniska lösningarna – och i vilken mån begränsar tekniska lösningar? Gareth Williams från Fico ger en bild av bankernas nuvarande utmaningar.

15.00Eftermiddagskaffe

15.30"Antifuskgeneralen" om fusk och kriminalitet mot stödpaketen

Knappt hann regeringens stödpaket presenteras förra våren, när pandemin slog till, förrän man kunde börja misstänka att de skulle utnyttjas av kriminella krafter och av andra som såg sin chans att utnyttja omställningsstödet. Stefan Strömberg, som kom att kallas ”antifuskgeneralen”, fick därför i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att minska risken för brott och fusk kopplat till de ekonomiska stödpaketen. Här berättar han om utredningen, som presenterades i början av 2021, och om de åtgärder som har vidtagits, som exempelvis förändrade utbetalningsrutiner hos Tillväxtverket.

16:00Social manipulation som verktyg

Statliga aktörer, det vill säga andra länders underrättelsetjänster, angriper så väl företag som myndigheter. Vår samhällsviktiga infrastruktur, inklusive de finansiella systemen, är av särskilt intresse. Metoderna som används är inte längre enbart tekniska eller mänskliga utan en hybrid av båda. Carolina Angelis, som har en bakgrund på FRA och MUST och som nu driver Truesec Human Threat Intelligence, berättar hur det går till.

16.45Sammanfattning 

Tilde de Paula Eby sammanfattar och avslutar Financial Fraud Forum 2021.

17.00Konferensen avslutas och vi bjuder in till After Conference

 

Tid och plats

23 september direkt i din dator via livestream

Konferensavgift

4 500 kronor exkl. moms för deltagande direkt i din dator med livestreaming, möjlighet att ställa frågor via chatt och tillgång till extramaterial.

Bokning

Ring 08-600 62 00 för bokning. Det går också bra att boka sig på webben: www.credma.se eller www.foretagsuniversitetet.se alternativt via e-post till konferens@foretagsuniversitetet.se

Om du får förhinder, överlåt gärna platsen till en kollega! Det kostar ingenting att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Vid senare avbokning debiteras 25% av avgiften fram till en vecka före konferensen. Därefter debiteras hela avgiften.

Datum: Datum kommer senare!
Ort: Stockholm
Pris: 4 500 kr