Diploma in Credit and Collection - högre kreditchefsutbildning

Diploma in Credit and Collection

– diplomerad kreditchef

Svenska Kreditföreningen och Credma lanserar tillsammans en diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen som mål. Utbildningen är en svensk version av den brittiska motsvarigheten, som hålls av världens största organisation för kreditprofessionen, CICM.

Utbildningen är designad för att du ska bli diplomerad, kliva ut på en större arena och få ett brett nätverk av skickliga kursledare och kursdeltagare från olika företag och branscher.  Du får också redskap och modeller för att hantera mer komplexa kreditsituationer och för att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete. 

Diploma in Credit and Collections

Diplomutbildningen består av fyra delkurser med möjlighet till examination efter varje delkurs. Du bokar dig separat till varje delkurs.  

  • Credit Mangement (våren 2021)
  • Accounting Principles (hösten 2021)
  • Business Environment (våren 2022)
  • Credit Risk Management (hösten 2022)

CICM:s utbildning och diplomet som följer har ett högt anseende och är erkända av arbetsgivare inom bank, finans och näringsliv sedan många år tillbaka, både i Storbritannien och i världen. Första delkurs, som erbjuds våren 2021, är "Credit Management".

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Kursavgift

Kursavgift för delkurs 1 "Credit Management", som genomförs våren 2021, är 15 900 kronor och examinationen kostar 135 GBP (ca 1 700 kronor). Kursavgift för delkurs 2, 3 och 4 (se ovan) kommer att vara 15 900 kronor per delkurs. Du bokar dig till en delkurs i taget och anmälan är nu öppen för delkurs 1.

Delkurs 1:
Credit Management - trade, export and consumer

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i affärsinriktad credit management samt krav- och inkassoprocesser för business-to-business, privatmarknad och export.

Utbildningen har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning på tisdagar 10.00-12.00 under tio veckor med start den 13 april 2021. Därutöver förväntas du studera på egen hand ca 1-3 timmar per vecka. Hälften av kurstillfällena genomförs på engelska och hälften på svenska. Kurslitteraturen är på engelska. 

Utbildningsledare 

Den första delkursen "Credit Management" leds av Kevin Artlett från CICM, som på ett säkert sätt lotsar dig mot examen och samtidigt ger dig ett internationellt perspektiv, samt Jan Hansson, Vice President Collection på Klarna som både anpassar utbildningen till svenska förhållanden och tillför sin specialistkompetens inom krav och inkasso. Självfallet erbjuder utbildningen också möjlighet att nätverka och utbyta best practices med andra kreditchefer och credit controllers.

Credma håller i utbildningen

Credma håller i utbildningen samt står tillsammans med Svenska Kreditföreningen och CICM som utfärdare av diplomet. Som deltagare i utbildningen blir du automatiskt medlem i CICM Chartered Institute for Credit Management, och får tillgång till deras Knowledge Hub