Diploma in Credit and Collection - högre kreditchefsutbildning

Diplomerad kreditchef - del 1

Credit Management

Credit Management är en av fyra delkurser i "Diplomerad kreditchef", en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen som mål. Delkursen behandlar affärsinriktad credit management samt krav- och inkassoprocesser för business-to-business, privatmarknad och export.

Delkurs 1:
Credit Management
- trade, export and consumer 

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i affärsinriktad credit management samt krav- och inkassoprocesser för business-to-business, privatmarknad och export.

Utbildningen har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning på onsdagar 09.30-11.30 under tio veckor. Därutöver förväntas du studera på egen hand ca 1-3 timmar per vecka. Hälften av kurstillfällena genomförs på engelska och hälften på svenska. Kurslitteraturen är på engelska. 

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Utbildningsledare 

Kursen leds av Kevin Artlett från CICM, som på ett säkert sätt lotsar dig mot examen och samtidigt ger dig ett internationellt perspektiv, samt Jan Hansson, Vice President Collection på Klarna som både anpassar utbildningen till svenska förhållanden och tillför sin specialistkompetens inom krav och inkasso. Självfallet erbjuder utbildningen också möjlighet att nätverka och utbyta best practices med andra kreditchefer och credit controllers.

Kursavgift

Kursavgift för delkurs 1 "Credit Management" är 15 900 kronor exkl. moms och examinationen kostar 135 GBP (ca 1 700 kronor). Om du bokar dig till samtliga fyra delkurser är kursavgiften 63 600 kronor exkl. moms.

En del i "Diplomerad kreditchef"

Delkurs 1 "Credit Management" är en av fyra delkurser som ingår i diplomprogrammet "Diplomerad kreditchef", som bygger på den internationella examen "Diploma in Credit and Collections".  Övriga tre delkurser som erbjuds i Sverige är:

Accounting Principles 
Advanced Collections
Credit Risk Management