2216 - Diplomerad kreditchef - del 2

Diplomerad kreditchef - del 2

Accounting Principles

Accounting Principles är en av fyra delkurser i "Diplomerad kreditchef", en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen som mål. Delkursen behandlar redovisningsprinciper, bokslut och finansiell rapportering för att kunna göra säkrare kreditbedömningar och ha en kvalificerad dialog med kunden.

Delkurs 2:
Accounting Principles 

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i redovisningsprinciper, bokslut och finansiell rapportering för att kunna göra säkrare kreditbedömningar och ha en kvalificerad dialog med kunden.

Utbildningen har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning på onsdagförmiddagar under tolv veckor. Därutöver förväntas du studera på egen hand ca 1-3 timmar per vecka. Utbildningen genomförs huvudsakligen på engelska och kurslitteraturen är på engelska. 

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom redovisning, bokslut och finansiell rapportering och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Utbildningsledare 

Kursen leds av Mary Delahunty från CICM, som på ett säkert sätt lotsar dig mot examen och samtidigt ger dig ett internationellt perspektiv, samt Monika Lindberg från Grant Thornton, som kompletterar med svenska redovisningsregler. Självfallet erbjuder utbildningen också möjlighet att nätverka och utbyta best practices med andra kreditchefer och credit controllers.

Kursavgift

Kursavgift för delkurs 2 "Accounting Principles" är 15 900 kronor exkl. moms och examinationen kostar 135 GBP (ca 1 700 kronor). Om du bokar dig till samtliga fyra delkurser är kursavgiften 63 600 kronor exkl. moms.

En del i "Diplomerad kreditchef"

Delkurs 2 "Accounting Principles" är en av fyra delkurser som ingår i diplomprogrammet "Diplomerad kreditchef", som bygger på den internationella examen "Diploma in Credit and Collections". Övriga tre delkurser som erbjuds i Sverige är:

Credit Management
Advanced Collections
Credit Risk Management