2217 - Diplomerad kreditchef - del 3

Diplomerad kreditchef - del 3

Business Environment

Business Environment är en av fyra delkurser i "Diplomerad kreditchef", en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen som mål. Delkursen behandlar företagsekonomi ur kreditfunktionens perspektiv och innehåller organisationsteori, ledning, marknad och externa faktorer som nationell och internationell konjunktur.

Delkurs 3:
Business Environment

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i företagsekonomi ur kreditfunktionens perspektiv. Målet är att kursdeltagaren genom en bredare och djupare insikt i ett företags ledningsstrukturer ska kunna göra säkrare kreditbedömningar samt vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till sin kund.

Utbildningen har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning en gång i veckan under tio veckor. Därutöver förväntas du studera på egen hand ca 1-3 timmar per vecka. Utbildningen genomförs huvudsakligen på engelska och kurslitteraturen är på engelska.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Utbildningsledare 

Utbildningsledaren kommer från brittiska CICM.

Kursavgift

Kursavgift för delkurs 3 "Business Environment" är 15 900 kronor exkl. moms och examinationen kostar 135 GBP (ca 1 700 kronor). Om du bokar dig till samtliga fyra delkurser är kursavgiften 63 600 kronor exkl. moms.

En del i "Diplomerad kreditchef"

Delkurs 3 "Business Environment" är en av fyra delkurser som ingår i diplomprogrammet "Diplomerad kreditchef", som bygger på den internationella examen "Diploma in Credit and Collections". Övriga tre delkurser som erbjuds i Sverige är:

Credit Management 
Accounting Principles 
Credit Risk Management