Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsvärdering och överlåtelse av företag

– i praktiken

Mer än 100 000 svenska, ägarledda företag står inför ett generationsskifte inom några år. Var sjätte bolag ser ägarskifte som troligt inom fem år. Detta innebär att du som företagsledare, styrelseledamot, ekonomiansvarig, revisor, kreditchef eller kundansvarig med stor sannolikhet kommer att ta ställning till en företagsvärdering som någon annan har gjort. Denna utbildning ger grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering görs, överlåtelseprocessens olika moment samt vilka faktorer som är viktiga för värdet och hur risk påverkar värdet på ett företag.

Företagsvärdering och överlåtelse av företag

Genom denna tvådagarskurs få du bland annat lära dig:

  • Kassaflödesvärdering
  • Relativvärdering
  • Due diligence – företagsbesiktningen
  • Förvärvsprocessen
  • Analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet
  • Praktiska erfarenheter från företagsöverlåtelser

Innehåll

Företagsvärdering

Analys av omvärlden, konkurrenter och marknad samt företagets kompetens

Finansiell och icke finansiell information

Traditionella och moderna värderingsmetoder

Kassaflödesanalys

Bedömning av avkastningskrav – rörelserisker och finansiella risker

Överlåtelseprocessen

Finansieringsformer vid företagsöverlåtelser

Due diligence – vad bör omfattas?

Analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet

Övningsuppgifter och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering görs, vilka faktorer som är kritiska för värdet och hur risk påverkar värdet på ett företag. Deltagarna skall även ha kunskap om överlåtelseprocessens olika moment.

Deltagare

Controllers, ekonomichefer, VD, egna företagare, kreditgivare, kreditchefer, revisorer, investeringsansvariga, advokater.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@credma.se

Utbildningsledare

STOCKHOLM

Rickard Wilhelmsson

Rickard Wilhelmsson