2218 - Diplomerad kreditchef - del 4

Diplomerad kreditchef - del 4

Credit Risk Management

Credit Risk Management är en av fyra delkurser i "Diplomerad kreditchef", en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen som mål. Delkursen ger fördjupade kunskaper och modeller för bedömning av kreditrisker. 

Delkurs 4:
Credit Risk Management

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper samt modeller för avancerad bedömning av kreditrisker. 

Utbildningen genomförs i Sveriges hösten 2022. Den har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning varannan vecka, med sex kurstillfällen under 12 veckor. Därutöver förväntas du studera på egen hand, bl.a. i form av inlämningsuppgifter. Utbildningen genomförs huvudsakligen på engelska och kurslitteraturen är på engelska.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Utbildningsledare 

Utbildningsledaren kommer från brittiska CICM.

Kursavgift

Kursavgift för delkurs 4 "Credit Risk Management" är 15 900 kronor exkl. moms och examinationen kostar 135 GBP (ca 1 700 kronor). Om du bokar dig till samtliga fyra delkurser är kursavgiften 63 600 kronor exkl. moms.

En del i "Diplomerad kreditchef"

Delkurs 4 "Credit Risk Management" är en av fyra delkurser som ingår i diplomprogrammet "Diplomerad kreditchef" och bygger på den internationella examen "Diploma in Credit and Collections". Övriga tre delkurser som erbjuds i Sverige är:

Credit Management
Accounting Principles
Advanced Collections