Kreditsäkerhet

Kreditsäkerhet

– bättre beslut och säkrare kreditgivning

Du kommer efter utbildningen att känna till alla möjligheter för att så långt som möjligt säkerställa betalningar samt förstå för- och nackdelar med olika säkerhetsarrangemang i kreditsituationer. Det gör att du kan göra rätt från början och undvika onödiga kreditförluster.

Teori och praktik för kreditsäkerhetshantering

En fråga som många organisationer vill ha svar på är hur man på olika sätt kan säkra betalningar och nå framgång. Credmas kurs Kreditsäkerhet ger dig svaret. Vi kommer också att ge dig kunskaper om de olika möjligheterna som finns att säkra din kredit enligt svensk rätt. Vi går igenom teori och praktik för hur man hanterar kreditgivning och kreditsäkerhet, bland annat genom övningsuppgifter och praktikfall.

Under denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Olika typer av borgen och när borgen är ogiltig
  • Företagshypotek
  • Olika former av bankgarantier
  • Pantbrev och övriga inteckningsåtgärder
  • Hur du kan utnyttja kvittningsrätten
  • Återvinnings- och obeståndsfrågor i samband med säkerheter och betalningar

Deltagare

Denna tvådagarsutbildning riktar sig till kreditansvariga, ekonomiansvariga, reskontra- och kravhandläggare samt kundansvariga i bank och finansbolag.

Kursledare – Kreditsäkerhet

Utbildningen leds av advokat Joakim Wessman och jurist Viveka Strangert.

Joakim Wessman är advokat med specialkompetens inom risk och kredit. Han har mer än 20 års erfarenhet av att utbilda i juridik och omvandlar teori till praktisk tillämpning.

Viveka Strangert är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon har varit chef för Compliance på Swedbank, men är idag egenföretagare som konsult mot finansiella företag och ger bland annat råd kring hur ett företag kan bygga upp ett effektivt system för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Del i Credmas diplomutbildning

Utbildningen ​Kreditsäkerhet​ ingår i Sveriges mest eftertraktade examen i kredithantering – Diplomerad Credit Controller. Diplomutbildningen ger dig en större trygghet i din yrkesroll och också ökade möjligheter att utvecklas. En diplomering inom kredithantering från Credma innebär också att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har kvalificerad och uppdaterad kompetens inom området kredithantering.