Kreditsäkerhetshantering

Kreditsäkerhet

– nyckel till framgång

Oavsett konjunktur är det viktigt att säkra betalningar och krediter. Det kräver såväl teoretiska som praktiska kunskaper samt förmåga att argumentera på ett vinnande sätt. Genom denna praktiska utbildning erhålls ett mycket väl fungerande koncept.

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Olika typer av borgen. När är borgen ogiltig?
  • Olika former av bankgarantier
  • Företagshypotek
  • Pantbrev och övriga inteckningsåtgärder
  • Utnyttja kvittningsrätten
  • Återvinnings- och obeståndsfrågor i samband med säkerheter och betalningar

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.