Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kreditsäkerhet

– nyckel till framgång

Oavsett konjunktur är det viktigt att säkra betalningar och krediter. Det kräver såväl teoretiska som praktiska kunskaper samt förmåga att argumentera på ett vinnande sätt. Genom denna praktiska utbildning erhålls ett mycket väl fungerande koncept.

Kreditsäkerhetshantering

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Olika typer av borgen. När är borgen ogiltig?
  • Olika former av bankgarantier
  • Företagshypotek
  • Pantbrev och övriga inteckningsåtgärder
  • Utnyttja kvittningsrätten
  • Återvinnings- och obeståndsfrågor i samband med säkerheter och betalningar

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.

Innehåll

På vilka olika sätt kan man säkra betalningar och hur når man framgång?

Vad måste du veta om förmånsrätt?

Olika typer av borgen. När är borgen ogiltig?

Olika former av bankgarantier

Nya typer av säkerheter

Företagshypotek

Pantbrev och övriga inteckningsåtgärder

Ägarhypotek och överhypotek

Panträtt i bostadsrätt

Hur kan man begränsa risken genom äganderättsförbehåll?

Utnyttja kvittningsrätten

Juridiska problem i samband med obestånd

Återvinnings- och obeståndsfrågor i samband med säkerheter och betalningar

Realisera säkerheten

Övningsuppgifter och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning känna till alla möjligheter att säkerställa betalningar samt förstå för- och nackdelar med olika säkerhetsarrangemang i olika kreditsituationer.

Deltagare

Kreditansvariga, ekonomiansvariga, reskontra- och kravhandläggare samt kundansvariga i bank och finansbolag.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@credma.se

Utbildningsledare

STOCKHOLM

Joakim Wessman

Joakim Wessman är advokat med affärsjuridik och marknadsrätt som specialitet. Han har mer än 20 års erfarenhet av att utbilda i juridik och omvandlar teori till praktisk tillämpning.