Ekonomi för chefer och projektledare

Ekonomi för chefer och ledare

– ekonomistyrning i praktiken

  • Budgetering, kalkylering, mätning och uppföljning
  • Analysera verksamheten utifrån ekonomiska rapporter
  • Välj nyckeltal för aktiv målstyrning

För dig som vill styra mot positiva resultat

För dig som är chef eller ledare med resultatansvar är goda kunskaper i ekonomi nödvändiga. För att kunna styra verksamheten mot uppsatta mål samt ha beredskap för oväntade händelser måste du ha kunskap om verksamhetens övergripande ekonomi och förståelse för de ekonomiska flödena.

Den här ekonomikursen ger dig de grundkunskaper du som chef eller projektledare behöver. Du lär dig bl.a. att skapa säkra rutiner för budgetering, kalkylering, mätning och uppföljning av ekonomin.

Välkommen till en grundläggande och praktisk utbildning i företagsekonomi, speciellt framtagen för dig som är chef eller projektledare!