Ekonomichefsutbildning

Ekonomichefsutbildning

– utveckla ekonomistyrningen och rollen som ekonomichef

  • Nya modeller för ekonomistyrning, lönsamhetsutveckling och riskhantering
  • Uppdatera dina kunskaper i affärsjuridik och arbetsrätt
  • Hitta ditt personliga förhållningssätt till rollen som chef

För dig som räknar med framgång

Rollen som ekonomichef blir i allt högre utsträckning en strategisk funktion i företaget. Ett fast grepp om redovisningen är en nyckelfunktion men lika viktigt är att hitta modeller för företagets ekonomi- och lönsamhetsstyrning.

Som ekonomichef behöver du därför inte bara aktuella kunskaper i "hårdvaran", utan också insikt i mjukare ämnen som ledarskap och organisation.

Företagsuniversitetets Ekonomichefsutbildning omfattar tio dagar fördelade på fem block. Kursledarna är alla yrkesverksamma och ledande namn inom sina specialistområden. Vi har valt dem inte bara för deras sakkunskap utan också därför att de har förmågan att vidga perspektiven, våga utmana gamla sanningar och – inte minst – för deras förmåga att entusiasmera och inspirera till nytändning.

Utbildningen ger dig aktuella kunskaper i bl.a. räkenskaps- och kassaflödesanalys, verksamhets- och lönsamhetsstyrning, kreditpolicies, affärsjuridik och arbetsrätt, ledarskap, kommunikation och konsultativt arbetssätt.

Välkommen att uppdatera, bygga på och fördjupa dina kunskaper och att utveckla dig i rollen som ekonomichef!