Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik

– vinnande strategi, taktik och argument

  • Lär dig behärska olika förhandlingssituationer
  • Utveckla dina argument för att nå ditt mål
  • Hitta avgörande vinna/vinna-lägen

För dig som vill nå ett vinna/vinna-resultat

Självklart vill du gå ur en förhandling som vinnare, men det bästa brukar vara att hitta ett läge där alla parter känner sig som vinnare. Som affärsförhandlare är ju dina mål att behålla de goda relationerna och samtidigt få önskat resultat.

För att bli en framgångsrik förhandlare gäller det att ha en strategi som tar hänsyn till både det önskvärda och det möjliga.

På den här kursen lär du dig effektiv förhandlingsteknik som ökar möjligheterna att nå resultat där alla parter är nöjda. Du lär dig att behärska olika förhandlingssituationer, hantera en besvärlig motpart, få acceptans för egna förslag till lösningar samt att nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda.

Fokus ligger på praktisk förhandlingsträning med individuell feedback av kursledaren.

Välkommen till den kompletta kursen i förhandlingsteknik som ger dig fantastiska möjligheter till praktisk förhandlingsträning med individuell återkoppling!