Koncernredovisning

Koncernredovisning

– enligt K3 samt Redovisningsrådets rekommendation

  • Så upprättas en koncernredovisning enligt K3
  • Definitioner, lagar och redovisningsnormer
  • Lär dig uttolka en koncernredovisning

För dig som vill ha regler, praktiska metoder och väl fungerande tekniker

Du som ska upprätta en koncernredovisning måste känna till de lagar och redovisningsnormer som påverkar utformandet. Den här kursen syftar till att ge kunskaper om koncernredovisningens regler och metoder samt om olika tekniker för att upprätta och stämma av ett koncernbokslut.

Kursen vänder sig till dig som redan har goda kunskaper inom redovisning. Kanske ska du nu ta steget och börja upprätta en koncernredovisning. Då är detta kursen för dig!

Kursen "Koncernredovisning" är en grundkurs med många övningar. Vi lär oss vad en koncern är, varför man upprättar en koncernredovisning samt hur man gör detta.  Vi övar på att upprätta en förvärvsanalys, beakta minoritetsintressen, eliminera obeskattade reserver och aktier i dotterbolag samt hantera andra koncerninterna förhållanden.

Kursen är inriktad på koncernredovisning enligt K3-regelverket.

Välkommen till två lärorika och inspirerande dagar, som ger dig de kunskaper du behöver för att kunna upprätta en koncernredovisning!