Praktisk affärsjuridik

Praktisk affärsjuridik

– avtalsrätt, köprätt och fordringsrätt

  • Så tolkar och upprättar du ett avtal
  • Vässa kunskaperna om avtals-, köp- och fordringsrätt
  • Vilka lagar styr krediter och fordringar?

För dig som behöver kunna affärslivets lagar

Behöver du bättre kunskaper i hur enklare avtal om inköp och försäljning tecknas? Kan du tolka vanliga inköps- och försäljningsavtal? Vill du undvika kontraktsbrott? I kursen "Praktisk affärsjuridik" får du de grundläggande kunskaperna i affärsjuridik, med fokus på avtalsrätt, köprätt och fordringsrätt.

Den dagliga verksamheten i ett företag – och dess förhållande till alla intressenter – regleras av ett stort antal lagar, förordningar och föreskrifter. Affärsjuridik är därför ett samlingsgrepp som omfattar flera olika områden.

I dag delegerar företagen stora delar av det ansvar som följer med de här förordningarna till arbetsgrupper eller enskilda medarbetare. Därför är det viktigt att ha grundläggande juridisk kunskap och känna till vad som gäller när du representerar företaget. Vilka frågor kan du hantera på egen hand? När är det dags att ta hjälp av en intern eller extern expert?