AI och digitalisering i kreditprocessen

2019-10-03 Lotta Eriksson

Nima Ghorbani är Head of Analytics & AI på Swedbank och inleder med att definiera artificiell intelligens, machine learning, deep learning.

– Kredit- och riskprocesser kan vara hjälpta av AI och det finns pengar i det här, konstaterar han och djupdyker sedan i tre områden inom kredithanteringsprocessen där AI särskilt kan underlätta, nämligen:

  1. Utvärdering av kundens kreditvärdighet
  2. Automation av processer
  3. Förbättra kundupplevelsen

– När man bygger system baserat på AI bygger de på sannolikheten att något ska hända. Systemen är flexibla och kan individanpassas, förklarar han.

– De är byggda för att identifiera risker vi inte ser. De kan extrahera kundens intentioner. De bryr sig inte om du är en medelålders man från Djursholm eller Muhammed från Rosengård.

Nima Ghorbani beskriver också skillnaden mellan regelbaserade system, som är statiska och kräver mer underhåll, och maskininlärningssystem, som är snabbare, flexiblare och är byggda för att hantera osäkerhet. De lär sig, utvecklas själva och är "datahungriga", de processar och absorberar den typ av data vi matar dem med.

Därefter ger han en bild av hur Swedbank arbetar med AI, där utgångspunkten har varit:

  • smartare kanaler och produkter, optimerad produktportfölj
  • personaliserade kanaler
  • smartare beslut och analyser

– Vår resa ser nog ut som många andras. Vi var duktiga på att beskriva vad som hänt men inte så bra på att säga vad som skulle ske, summerar han och berättar om de senaste årens transformationsarbetet.

– Vi kommer från en värld med ganska långa ledtider, som var väldigt regelbaserad och tappade många kunder. Vi hade byggt ett digitalt system med hjärnan var ganska manuell.

–  Därför började vi titta på ett nytt sätt på data, där vi inte bara ser transaktioner utan allt ifrån specialdata och transaktionsdata, till extern information, beteendedata och kombinerade ihop totalt 2000 olika parametrar i en modell.

Snabb återkoppling till kunden var viktigast, eftersom man ville få tillbaka kunderna till banken.

Nima ger även en snabb bild av den tekniska utvecklingen på området.

– Om ni ska fokusera på något, så måste ni se till att teknik och plattformar finns på plats. Sedan får ni fokusera på koden, råder han.

Avslutningsvis knyter han ihop sin föreläsning med att påpeka att det finns flera viktiga avväganden att göra när man automatiserar sina processer, man måste se bortom teknologin också. Det finns exempelvis lagar och regler att förhålla sig till och man måste vara transparent.