Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

credma3

Diplomutbildning

 
Större trygghet och ökad status med Diplomerad Credit Controller

Genom att utbilda dig till Diplomerad Credit Controller får du ökad yrkesstatus och mer stimulans i ditt arbete. CREDMA – The School of Credit Managements unika diplomering visar att du har ett kvalificerat och praktiskt kreditkunnande. Du får större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomet har ett högt värde på arbetsmarknaden.

Succé – över 4 000 deltagare

Diplomutbildningen som startade våren 1999 har blivit en succé. Över 4 000 personer har redan deltagit i diplomutbildningen.

Uppläggning och omfattning

Utbildningen omfattar sex kurser i tre olika utbildningsblock (se nedan).

För att bli Diplomerad Credit Controller ska du ha avlagt tentamen på varje kurs inom de tre utbildningsblocken. Du kan gå blocken i valfri ordning. I blocket Kreditbedömning och riskuppföljning bör du gå kurserna i den ordning de presenteras nedan.

Du är behörig att tentera så snart du gått en kurs och du får provet med dig hem efter kurstillfället. Tentamen (hemuppgift) tar cirka en timme, du gör den på valfri plats och du får använda kursdokumenta­tionen. Givetvis kan du delta i enstaka kurs­er inom diplomerings­pro­gram­m­et utan att slutföra hela diplomeringen. Du avgör själv om du vill tentera av den kurs du genomgått.

Kurs inom block 1 - Kredit- och säkerhetsrätt

Kurser inom block 2 - Kreditbedömning och riskuppföljning

Kurser inom block 3 - Krav och obeståndshantering