Diplomutbildning

– större trygghet och ökad status med Diplomerad Credit Controller

Alla som arbetar med kredit- och riskhantering vet att spelplanen just nu förändras snabbare än någonsin.

Många omvärldsfaktorer kommer i rask takt närmare den egna verkligheten. Samtidigt förändras själva kreditarbetet med ökade krav på affärsmässighet och på att kunna visa mätbara effekter av arbetet. Det gäller inte bara att veta "vad" och "hur" utan också "varför".

Över 4 000 deltagare och högsta betyg!
Diplomutbildningen har blivit en succé. Över 4 000 personer har redan deltagit i diplomutbildningen. Kurserna är mycket uppskattade och senaste terminen erhöll diplomkurserna ett betygsgenomsnitt på 4,7 av 5,0 möjliga.

Credma erbjuder marknadens mest erkända kreditutbildning. Under 11 dagar fördelade på 6 kurstillfällen får du möjlighet att bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper. Delar som ingår är:

  • Att läsa och förstå bokslut
  • Företags- och kassaflödesanalys
  • Kreditbedömning och kredituppföljning
  • Kreditsäkerhet
  • Krav och inkasso
  • Konkurs- och obestånd

Diplomering
När alla diplomkurser genomförts och tentamina godkänts blir du Diplomerad. Som ett bevis på dina nya kunskaper får du ett exklusivt och inramat diplom och en utförlig redogörelse över vad som ingår i denna examen.