Diplomerad Credit Controller

Diplomerad Credit Controller

– säkra upp riskerna i verksamheten

Alla som arbetar med kredit- och riskhantering vet att spelplanen just nu förändras snabbare än någonsin.

Många omvärldsfaktorer kommer i rask takt närmare den egna verkligheten. Samtidigt förändras själva kreditarbetet med ökade krav på affärsmässighet och på att kunna visa mätbara effekter av arbetet. Det gäller inte bara att veta "vad" och "hur" utan också "varför".

Credma erbjuder marknadens mest erkända kreditutbildning. Under 10 dagar fördelade på 6 kurstillfällen (9 dagar på plats + 1 dag digitalt) får du möjlighet att bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper.

Utbildningens fokus ligger på

 • Säkra betalningar och krediter
 • Analys av bokslut
 • Kassaflödesanalyser
 • Effektiv kravprocess
 • Kreditbedömning på kort och lång sikt
 • Obeståndshantering

Alla föreläsare är handplockade specialister med stark förankring inom respektive ämnesområde. De känner väl till den verklighet och de utmaningar en Credit Controller möter i dag. Deltagarnas genomsnittliga betyg är hela 4,7 av 5 möjliga!

Ett diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad Credit Controller hos Credma ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande kurser:

 • Läsa och analysera en årsredovisning
 • Företags- och kassaflödesanalys
 • Kreditbedömning och kredituppföljning
 • Kreditsäkerhet – digital utbildning
 • Krav och inkasso
 • Konkurs- och obestånd

Du kan gå kurserna valfri ordning eller helt enkelt följa den föreslagna ordningen under boka.  

Välkommen till Sveriges ledande kreditutbildning hos Credma som är en del av Företagsuniversitetet, som ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet!