Företagsanpassade utbildningar

– skräddarsydda utbildningar utifrån era behov

Alla Credmas utbildningar kan vi anpassa till era specifika behov. Tillsammans kan vi även ta fram en helt ny utbildning som innehåller det ni behöver uppdatera er på eller vidareutbilda er inom. 

Skapa en helt ny utbildning

Credma har lång erfarenhet av att hålla i skräddarsydda utbildningar, under åren har vi tagit fram och hållit i över 600 företagsanpassade kurser. Vi kan därför hjälpa er att hitta de mest prioriterade utvecklingsområdena och skapa en värdefull utbildning för både deltagarna och organisationen.

Digitala företagsutbildningar – Credma online

Företag som inte har kontor i Stockholm, eller som har kontor i många städer, kan fortfarande erbjuda sina medarbetare kreditutbildningar från Credma. Vi kan digitalisera alla våra företagsanpassade utbildningar och göra dem tillgängliga för människor på olika platser. Då får ni en utbildning som är helt anpassad utifrån era behov och önskemål, samt en lättillgänglig kurs som alla medarbetare, oavsett arbetsort, kan delta i. 

Livestreama utbildningar

Vill ni ha en företagsanpassad utbildning för deltagare på olika orter, men i klassrumsformat, kan vi erbjuda livestreamade kurser. Kursledaren finns då med i realtid och håller i kursen precis som om deltagarna var på plats i klassrummet. Kursledaren kan svara på frågor och ta kursen i den takt som gruppen i fråga vill.

Populära utbildningar för företag

Några av våra mest populära utbildningar har vi hållit som företagsinterna utbildningar för hela avdelningar, bland annat utbildningarna Hållbarhet i kreditgivning och Företags- och kassaflödesanalys. Vi har hållit dem i deras ursprungsform eller med justeringar och anpassningar till företaget eller organisationen i fråga. Det gör att ni kan få en utbildning med gediget och beprövat innehåll samtidigt som den innehåller exakt det ni behöver i er verksamhet. 

 

Hör av dig till oss för att få reda på hur vi kan ge dina medarbetare och kollegor kunskapen och verktygen för rätt kredit- och kundhantering.