Företags- och kassaflödesanalys

Företags- och kassaflödesanalys

– se in i både siffror och framtid

Fortsättningskurs för dig som vill komma vidare i konsten att analysera och tolka årsredovisningar samt använda professionell framåtriktad kassaflödesanalys i samband med kredit- och företagsbedömning. I förlängningen av detta kommer du även kunna ställa dig själv och din kund rätt frågor i syfte att kunna förfina analysen. 

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten
  • Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad
  • Att beräkna och inte minst tolka ett företags kassaflöde
  • Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, finansiell motståndskraft, kapitalhantering och tillväxt.
  • Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar
  • Kopplingen mellan möjlig kredit och kassaflöde 

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.