Välkommen till Credma

– The School of Credit Management

Större, lönsammare och säkrare affärer!

Rätt kredit- och kundhantering har blivit ett av våra viktigaste konkurrensmedel. En affärsmässig kund- och kredithantering ger dig kontroll över kassaflödet och riskexponeringen och skapar förutsättningar för större, lönsammare och säkrare affärer. På CREDMA – The School of Credit Management får du kunskaperna du behöver.

Här hittar du marknadens mest populära utbildningar inom kredithantering, specialanpassade för företag, bank- och finansverksamhet. Vi ger dig kunskap och verktyg för större, säkrare och mer lönsamma affärer.

CREDMA är ett helt leverantörsoberoende utbildningsföretag och erbjuder en lång rad specialanpassade kurser för företag, bank och finansverksamhet. Dessa utbildningar genomfördes tidigare i ­samarbete med UC under namnet UC Business School.

Aktuella kursstarter

Senaste från bloggen

vad händer näst