Företags- och kassaflödesanalys

Företags- och kassaflödesanalys

– rätt analys av ett företags finansiella situation

Kursen har som mål att du självständigt ska kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt genom att ställa de rätta och relevanta frågorna – och kunna tolka svaren.

Fortsättningskurs – djupare analys och tolkning

Detta är en fortsättningskurs för dig som tidigare gått kursen “Att läsa och förstå bokslut” eller motsvarande. Den passar personer som vill bli bättre på att analysera och tolka årsredovisningar, och använda professionell kassaflödesanalys i samband med kredit- och företagsbedömningar. Vi går djupare i de finansiella rapporterna och sätter fingret på vad som är viktigt att läsa noggrant, vad som bör vara en varningsklocka i affären och vi blir bekväma med de centrala nyckeltalen.

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten.
  • Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad.
  • Att beräkna och inte minst tolka ett företags kassaflöde.
  • Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, finansiell motståndskraft, kapitalhantering och tillväxt.
  • Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar.
  • Nyckeltalsjämförelser, stresstest, trender, branschvärden och slutsatser
  • Kopplingen mellan möjlig kredit och kassaflöde.

Lär dig läsa och analysera rapporter på djupet för att hitta den verkliga vinsten/förlusten, upptäcka friserade tillgångar och skulder, ta hänsyn till viktiga noter samt ställa rätt frågor och dra korrekta slutsatser utifrån svaren.

Deltagare

Kursen riktar sig främst till kredithandläggare, kreditchefer samt kundansvariga inom bank och finans. Eftersom detta är en fortsättningskurs krävs viss förkunskap, motsvarande Credmas kurs “Att läsa och förstå bokslut”. Har du inte gått kursen bör du kontrollera att du har kunskap som motsvarar innehållet i den.

Kursledare – Företags- och kassaflödesanalys

Kursen leds av Vincent Blomberg som är en uppskattad utbildare med ekonomi och företagsekonomiska analyser som specialitet. Han har tidigare varit kreditanalytiker på Handelsbanken och kontorschef på Nordea.

Del i Diplomerad Credit Controller

Kursen Företags- och Kassaflödesanalys ingår i Sveriges mest eftertraktade examen i kredithantering – Diplomerad Credit Controller. Diplomutbildningen ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär också att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom området kredithantering.