Förstå årsredovisning, balans- och resultaträkning

Läsa och analysera en årsredovisning

– gör korrekta bedömningar och läs mellan raderna

Målet med utbildningen är att du ska kunna läsa, förstå och analysera en årsredovisning för ett aktiebolag, även om du inte har några tidigare kunskaper i bokföring eller bokslut.

Kreditbedömningar – en grundläggande kunskap

Det är inte bara de som jobbar med bokföring och bokslut som behöver veta hur man kan bedöma ett företag och dess ekonomiska situation. Det är självklart viktigt vid köp och försäljning av företag, men det behövs också i vanligt förekommande situationer som till exempel när man står inför att välja en underleverantör. Att göra en korrekt bedömning av företag och andra motparter är en grundläggande kunskap för många. Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder ibland till kreativ bokföring och då är det viktigt att kunna se igenom friserade och felaktiga siffror.

Utbildningen lär dig bland annat:

  • Balansräkningens ömma punkter
  • Vad ställda panter och ansvarsförbindelser innebär
  • De sju viktigaste nyckeltalen
  • Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd

Deltagare

Utbildningen kräver ingen förkunskap om bokföring eller bokslut och vänder sig till alla som kan ha nytta av att förstå ekonomiska rapporter. Främst brukar det vara kredithandläggare, reskontrapersonal, inköpare, säljare med eget resultatansvar och kundansvariga i bank.

Kursledare – Läsa och analysera en årsredovisning

Kursen leds av vår populära kursledare Owe Marstorp. Han är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Owe har bred erfarenhet från flera branscher där han arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen.

Del i Credmas diplomutbildning

Utbildningen ​Läsa och analysera en årsredovisning​ är en del i Sveriges mest eftertraktade examen i kredithantering – Diplomerad Credit Controller. Vår diplomutbildning ger dig en ökad trygghet i din yrkesroll och en större möjligheter att utvecklas. En diplomering från Credma innebär också att du kan vara säker på att du har kvalificerad och uppdaterad kompetens inom området kredithantering, vilket gör att din arbetsgivare kan känna ett lugn i att ha kompetent personal som behärskar kredithantering till fullo.