Läsa och förstå en årsredovisning

Läsa och analysera en årsredovisning

– kom fram till rätt resultat!

I samband med kreditbedömning av företag och övriga motparter, värdering av underleverantörer eller vid köp och försäljning av företag behöver man kunna läsa och förstå en årsredovisning utan att ha särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik.

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder till kreativ bokföring
  • Balansräkningens ömma punkter
  • Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?
  • De sju viktigaste nyckeltalen!
  • Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.