Företagsvärdering och företagsförvärv

Företagsvärdering och förvärv

– så går det till i praktiken

Målet med utbildningen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering och ett företagsförvärv görs. Vi går igenom vilka faktorer som är kritiska och avgörande för värdet på ett företag och hur risk påverkar detta värde. Som deltagare på kursen får du även kunskap om överlåtelseprocessen och dess olika moment. Vi går på djupet i teorin, lär oss vad det innebär och hur det går till i praktiken.

Relevant information för en företagsvärdering

Vilken information är finansiellt relevant, hur genomför man en företagsvärdering, vilka faktorer är viktiga för värdet av företaget och hur påverkas värdet av risk? En korrekt värderingen av ett företag är grunden för ett väl genomfört företagsförvärv. Vi går igenom alla viktiga delar i företagsvärderingen, teoretiskt och med hjälp av praktiska exempel.

Genomföra ett företagsförvärv

En korrekt och aktuell företagsvärdering ger en bra start i företagsförvärvet. När nästa steg sedan ska tas är det viktigt att du har analyserat finansiella konsekvenser, risker och kassaflödet efter förvärvet, har en god kännedom om förvärvsprocessens och överlåtelseprocessens olika moment, samt vet vilka olika finansieringsformer som är aktuella för företagsöverlåtelsen.

Genom denna tvådagarskurs får du bland annat lära dig:

  • Analys av omvärlden, konkurrenter och marknad samt företagets kompetens
  • Traditionella och moderna värderingsmetoder
  • Bedömning av avkastningskrav – rörelserisker och finansiella risker
  • Due diligence – företagsbesiktning och omfattning
  • Analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet
  • Praktiska erfarenheter från företagsöverlåtelser, övningsuppgifter och praktikfall

Deltagare

Utbildningen riktar sig till controllers, ekonomichefer, VD, egenföretagare, kreditgivare, kreditchefer, revisorer, investeringsansvariga och advokater.

Kursledare – Företagsvärdering och företagsförvärv

Rickard Wilhelmsson som leder utbildningen arbetar som adjunkt inom finans vid Linköpings universitet med särskilt fokus på finansiell analys och företagsvärdering. Vid sidan av hans arbete som lärare vid Linköpings Universitet anlitas han för uppdrag inom företagsvärdering, förvärv och avyttringar.