Diplomerad Kreditchef

Diplomerad Kreditchef

Kurstart 2021

Svenska Kreditföreningen och Credma lanserar tillsammans en avancerad diplomutbildning för kreditchefer och kreditspecialister, med en internationellt gångbar examen som mål. Utbildningen är en svensk version av den brittiska motsvarigheten, som hålls av världens största organisation för kreditprofessionen, CICM.

Chartered Institute for Credit Management, är väletablerade och har ett brett utbud av utbildningar och examinationer på olika nivåer inom området kredithantering. Den nya utbildningen för kreditchefer och kreditspecialister har med andra ord en stabil grund att stå på och bygger på gedigen erfarenhet.

Diploma in Credit and Collections

Utbildningen som Svenska Kreditföreningen och Credma gemensamt håller i är CICM:s “Diploma in Credit and Collections”, som är en utbildning på den näst högsta nivån. Den kommer att ge kreditchefer i Sverige möjligheten att på nära håll få djupare kunskap inom sitt område samtidigt som den gör att de anpassar sina kunskaper till den allt mer internationella marknaden.

Fyra delar i utbildning för kreditchefer och kreditspecialister

Utbildningen är indelad i fyra delar: Credit Management, Accounting Principles, Business Environment och Credit Risk Management. Totalt kommer det att ta ungefär 100 timmar att genomföra varje del, vilket inkluderar både lärarledda delar och självstudier. De lärarledda delarna kan genomföras på plats i utbildningslokaler eller digitalt.

Medarbetare med erkänd examen

Eftersom allt fler företag arbetar internationellt är det viktigt att även svenska kreditchefer och specialister har nära till en högre utbildning som är erkänd internationellt. Dels för att hantera mer komplexa kreditsituationer, dels för att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete. CICM:s utbildning och diplomet som följer har ett högt anseende och är erkända av arbetsgivare inom bank, finans och näringsliv sedan många år tillbaka, både i Storbritannien och i världen.

Credma håller i utbildningen

Credma håller i utbildningen samt står tillsammans med Svenska Kreditföreningen och CICM som utfärdare av diplomet.