Diplomerad Kreditchef

Diplomerad Kreditchef

– Diploma in Credit and Collection

Credma och Svenska Kreditföreningen erbjuder tillsammans en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen som mål. Utbildningen är en svensk version av den brittiska motsvarigheten, som hålls av världens största organisation för kreditprofessionen, CICM. 

Syftet med utbildningen är att du ska bli diplomerad, kliva ut på en större arena och få ett brett nätverk av skickliga kursledare och kursdeltagare från olika företag och branscher. Du får också redskap och modeller för att hantera mer komplexa kreditsituationer och för att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete. 

Diploma in Credit and Collections

Utbildningen har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning kl.10-12 en dag i veckan under tio-tolv veckor för varje enskild delkurs. Därutöver förväntas du studera på egen hand ca 1-3 timmar per vecka. Utbildningen genomförs huvudsakligen på engelska och kurslitteraturen är på engelska. 

Diplomutbildningen består av fyra delkurser med möjlighet till examination efter varje delkurs. Klicka på länken för en mer detaljerad kursbeskrivning och datum för kommande kurstillfällen.

  • Credit Mangement
  • Accounting Principles
  • Advanced Collections
  • Credit Risk Management

CICM:s utbildning och diplomet som följer har ett högt anseende och är erkända av arbetsgivare inom bank, finans och näringsliv sedan många år tillbaka, både i Storbritannien och i världen.

Kursdatum

Du kan boka dig till hela programmet genom de fyra delkurserna, för kursdatum se respektive delkurs. Du kan även välja att gå varje delkurs separat.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Credma håller i utbildningen

Credma håller i utbildningen samt står tillsammans med Svenska Kreditföreningen och CICM som utfärdare av diplomet. Som deltagare i utbildningen blir du automatiskt medlem i CICM Chartered Institute for Credit Management, och får tillgång till deras Knowledge Hub.