BEDRÄGERIER - SÅ UPPTÄCKS, FÖREBYGGS OCH BEKÄMPAS BROTTEN

2021-08-19 Milica Milic

I fjol anmäldes 218 000 bedrägeribrott i Sverige. Trots en minskning med ungefär tio procent jämfört med året innan är problemet mycket omfattande och de ekonomiska skadorna för individ, företag och samhälle är stora. Detta faktum tar  konferensen Financial Fraud Forum avstamp i.


Financial Fraud Forum, som genomförs i Wallenbergsalen, IVA Konferens i Stockholm samt online, vänder sig till alla som arbetar med kredit, AML, compliance, inom bank- och finans, ekonomi, revision eller med säkerhet och brottsbekämpning. 

 

UNIKT PROGRAM MED EXPERTER

Årets konferens inleds med en färsk nulägesbeskrivning av Bolagsverkets GD, Annika Stenberg, och Pia Bergman, som är Skatteverkets expert på ekonomisk brottslighet. Därefter kommer moderaternas rättspolitiska talesperson, Johan Forssell, att förklara om dagens lagstiftning och utredningskompetens är tillräcklig.

Under konferensen får vi också höra mer om den unika samverkan SAMLIT, om Allra-affären och dess avslöjande samt hur vilka negativa konsekvenser den slopade revisorsplikten har fått.

På agendan står dessutom föreläsningar om momsbedrägerier, fusk och brottslighet i samband med regeringens stödpaket i pandemin och om bankernas utmaningar. 

Avslutningsvis får vi höra Carolina Angelis, som har en bakgrund på FRA och MUST och som nu driver Truesec Human Threat Intelligence, berätta om social manipulation. Statliga aktörer, alltså andra länders underrättelsetjänster, angriper numera både  företag och myndigheter och naturligtvis är samhällsviktig infrastruktur, inklusive  finansiella system, av särskilt intresse. Dagens metoder är inte bara tekniska eller mänskliga utan en hybrid av båda.

Moderator och värd för dagen är den populära TV-profilen Tilde De Paula Eby.

De fysiska platserna är i princip fullbokade men ta chansen att delta online! Priset är 4 500 kronor exkl. moms för livestreaming. Uppge i meddelanderutan att du önskar delta digitalt.

Läs mer och säkra din plats här