Bankernas utmaningar 2021

2021-09-23 Lotta Eriksson

Vad är bankernas största problem? Hur långt räcker de tekniska lösningarna – och i vilken mån begränsar tekniska lösningar? Gareth Williams från FICO är tillbaka på Financial Fraud Forum och ska denna gång ge oss en bild av bankernas nuvarande utmaningar. Han har arbetat mot bedrägerier i 20-talet år och har en bakgrund inom bankvärlden.

Gareth Williams gör en kort tillbakablick och konstaterar att inte så mycket egentligen har hänt, fast vi gärna tror det. Tidigare var det dock manuell handpåläggning från kriminella och för utredare men i dag är det automatiserat.

FICO publicerar European Fraud Map varje år och Gareth ger nu en bild av kortbedrägerierna i Europa. Sammanfattningsvis minskade kortbedrägeriförlusterna med 62 miljoner euro 2020 medan Norge kan notera en stor ökning mellan 2019 och 2020. Han går igenom utvecklingen genom åren och berättar att Turkiet har små förluster men å andra sidan investerar mycket pengar på förebyggande åtgärder och ligger på digital framkant.

För Sveriges del ökade bedrägerierna med två procent, trots en 13-procentig ökning av e-handeln i fjol, vilket får ses som positivt.

Gareth konstaterar att kortbedrägerier fortfarande är väldigt stort men att "scams", det vill säga bluffmejl, bluffsamtal och bluff-sms etc tar alltmer mark och redan genererar långt högre förluster än kortbedrägerierna.

Han förklarar att alla banker drabbas när kunderna utsätts för bedrägerier och ger exempel på hur bedrägerierna kan gå till. Han hänvisar också till Mark Twain som skrev: "Det är enklare att lura någon än att övertyga dem om att de har blivit lurade!" Just detta är bankernas utmaning.

- Vi måste få kunderna att vakna innan något sker, före första transaktionen, understryker han och säger att det handlar om att identifiera avvikande mönster hos kunderna genom exempelvis AI.

#financialfraudforum