Bedrägerier som en följd av den slopade revisionsplikten

2021-09-23 Lotta Eriksson

Eftermiddagen inleds med ett samtal kring de bedrägerier som uppstått till följd av den slopade revisionsplikten.

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i Sverige 2010 för att göra företagens administrativa kostnader mindre. Effekten blev dock att aktiebolag som företagsform ökade och att 80-85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag numera väljer bort revision. Det innebär i sin tur att den ekonomiska brottsligheten har ökat explosionsartat och att de ekonomiska brottslingarna har fått ett ypperligt verktyg. Det diskuterar bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim, Henrik Lundin från Ekobrottsmyndigheten och Sofia Bildstein-Hagberg från Svenskt Näringsliv.

- Kriminella använder företag som brottsverktyg, påminner Anders Björkenheim, en av initiativtagarna till Financial Fraud Forum och återkommande föreläsare på konferensen.

Han ger konkreta exempel för att tydliggöra problematiken medan Henrik Lundin berättar om utredningar som gjorts på EBM.

- En studie visar att cirka 45 procent av de bolag som omnämndes i ett visst antal anmälningar hade använts som brottsverktyg, cirka en tredjedel av de anmälda bolagen hade bildats för att begå brott, sade han bland annat.

I en annan studie granskades 47 bolag där målvakter registrerats i styrelsen - alla hade varit föremål för kriminell verksamhet och 44 av dem hade valt bort revisor.

Sofia Bildstein-Hagberg betonar att det är komplexa samband och att problemen inte bara handlar om den slopade revisionsplikten. Hon tycker att det behövs ökade kontroller från Bolagsverket och större informationsutbyte myndigheterna emellan. 

Anders Björkenheim avrundar med att påtala att de tre är överens om vissa saker, som att slopad revisionsplikt lett till ökad brottslighet och att målvaktsproblematiken behöver styras upp.

#financialfraudforum