Covid-19 Påverkan på Kronofogdens ärendevolymer

2020-05-25 Milica Milic

Kronofogden (KFM) har kommit med en första rapport om hur covid-19 påverkat ärendevolymerna. Nedan finns en sammanfattning av slutsatserna samt en länk till rapporten.

  • Konkurser och företagsrekonstruktioner har redan ökat kraftigt. Ökningen kommer förmodligen accelerera under de närmaste månaderna, vilket gör att antalet konkurser under 2020 kommer vara i närheten av de nivåer vi såg under 90-talskrisen.
  • Antalet ansökningar om betalningsföreläggande har ökat med 15 % jämfört med första kvartalet 2019, trots att det endast kan finnas begränsade effekter av Covid-19. Den uppgången kan sägas vara i linje med de scenarios KFM presenterade i februari. Sannolikheten är nu stor att vi under resterande del av året kommer se en stor ökning av antalet ansökningar för att landa på ca 1,7 miljoner ansökningar under 2020 att jämföra med drygt 1,3 miljoner för 2019
  • Antalet personer med skulder hos Kronofogden har ännu inte påverkats och hålls tillbaka av vidtagna åtgärder som t.ex. Skatteverkets beslut att inte restföra skatt under april. Det är dock bara en tidsfråga innan vi ser en uppgång i antalet som bedöms kunna hålla i sig fram till år 2022. Nuvarande scenario visar på en ökning med ca 120 000 personer fram till 2022 från dagens nivå på drygt 400 000.
  • Skuldsanering påverkas snabbare av dessa händelser än vad som tidigare varit fallet. Allt fler unga med förhållandevis låga skulder söker skuldsanering, kanske som en följd av att man förlorat sitt jobb. Detta kommer leda till nya rekordnoteringar av antalet ansökningar. För 2020 bedöms ca 28 000 personer att ansöka jämfört med ca 20 500 under 2019. Samtidigt bedöms en lägre andel av de som söker blir beviljade skuldsanering.

Här kan du ta del av hela rapporten: