Det är definitivt en utbildning som är värd att gå om man arbetar med kreditaffärer

2019-04-04 Milica Milic

 

Anders Löwgren är företagsmarknadschef och kreditchef på Lekebergs Sparbank. Anders tog nyligen examen som Diplomerad Credit Controller. Vi passade på att ställa några frågor om riskminimering, kritiska ögon och vikten av att prata så att kunderna förstår. 

Hur skulle du beskriva kursen Diplomerad Credit Controller från CREDMA?

– En bred och intressant utbildning. För mig som arbetar inom bank så var den stora fördelen att den är extern och därmed inte bara inriktad på bankverksamhet. Man fick en inblick i andra företags problem och funderingar kring kreditaffärer. Det är annars lätt att man blir ”insnöad” på sin egen verksamhet.

Vad skulle du säga till någon som nu funderade på att gå kursen?

– Det är definitivt en utbildning som är värd att gå, om man arbetar med kreditaffärer i någon form. Det är duktiga, kompetenta och engagerade lärare som CREDMA har lyckats att knyta till sig.

Vad specifikt skulle du utnämna till kursens guldkorn?

– ”Att läsa och förstå bokslut” är på något sätt grundstenen i hela utbildningen. Det var dessutom en utbildning som jag önskat att gå i många år, men inte fått möjlighet till förrän efter att jag bytt arbetsgivare. Den här delen av Diplomutbildningen gjorde att man tittade på ett bokslut med nya ögon.

Hur har det du lärt dig under kursen påverkat dig på jobbet?

– Jag har fått en annan syn på kreditrisk och möjligheter till att, i möjligaste mån, minimera riskerna. Jag ser också på kreditgivning med mer kritiska ögon, än jag gjorde tidigare.

Vad betyder det för företaget i stort?

– Förhoppningsvis kommer vi att effektivisera vår verksamhet. Med utbildningen i ryggen känner jag mig säkrare på att agera i rätt tid.

Vilket av dina karaktärsdrag är du mest stolt över?

– Oj, vad svårt. När det gäller jobbet så tror jag att jag pratar ”begriplig svenska” med kunderna. Jag försöker inte svänga mig med en massa facktermer och banktypiska uttryck. Utan försöker prata så att kunderna verkligen förstår vad det handlar om. När det gäller min privata sida så måste det vara hjälpsamhet. Jag försöker, så långt det är möjligt, alltid att hjälpa nära, kära och vänner med det jag kan.

 

Daniel Kjellsson