Det politiska perspektivet

2021-09-23 Lotta Eriksson

Nu behövs politisk power för att komma åt brottsligheten, konstaterar Tilde de Paula Eby och bjuder upp moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell på scenen.

- Egentligen är vi inom politiken ganska ense om de här frågorna men vi kanske lägger tonvikten på olika saker, inleder han.

- Det finns ett samband mellan den här typen av kriminalitet och de kriminella gängen  som skapar otrygghet, så det är viktigt att strypa deras finansiering, fortsätter han.

- En annan viktig sak är tilltro till våra system och utvecklingen i Sverige är ganska oroväckande måste man ju säga.

Vad ska vi då göra åt det är - han lyfter fram några konkreta saker;

i grund och botten krävs ett perspektivskifte; alla vill inte väl och de är uppfinningsrika. Regeringar av olika färg har inte prioriterat den här typen av risker, så vi måste bli mer medvetna och få en ny syn på sekretess utan att skapa ett övervakningssamhälle. Myndigheter måste få dela erfarenheter mellan varandra.

- Rent konkret har vi sagt att vi behöver göra en ordentlig folkräkning i Sverige, så att inte pengar försvinner ut ur landet till personer som inte bor här.

Moderaterna vill också bidra till förändring av myndigheters rutiner så att pengar inte hamnar i orätta händer. Han nämner vidare distansutmätning och att öka elektroniskt informationsutbyte till Kronofogdemyndigheten. Bolagsverket bör få bättre möjlighet att kontrollera.

Johan Forssell belyser även problemet med revisionsplikten och vikten av att ha en bra balans. Syftet var att underlätta för fler att starta företag vilket är bra men medförde problem. Revisionsplikten borde vara riskbedömd för att få bort fusket och gynna de seriösa aktörerna, säger han.

Sänkningen av aktiekapital har utvärderats och de positiva sidorna har inte vara så stora som önskat. Där kan man eventuellt ha olika nivåer för att inte försvåra för alla utan för vissa branscher.

#financialfraudforum