Diploma in Credit and Collection - högre kreditchefsutbildning

2021-03-03 Milica Milic

Svenska Kreditföreningen och Credma lanserar tillsammans en avancerad diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationellt gångbar examen som mål. Utbildningen är en svensk version av den brittiska motsvarigheten, som hålls av världens största organisation för kreditprofessionen, CICM Chartered Institute for Credit Management.

 

- En utbildning på den här nivån har saknats i Sverige. Det är så kul att vi äntligen har fått till det här, jag har jobbat länge för det, säger Katrin Björksten på Svenska Kreditföreningen, initiativtagare till utbildningen.

Diploma in Credit and Collection

Utbildningen är indelad i fyra delar: Credit Management, Accounting Principles, Business Environment och Credit Risk Management. Den leder fram till ”Diploma in Credit and Collections” och ger kreditchefer och credit controllers i Sverige möjligheten att på nära håll få djupare kunskap inom sitt område samtidigt som de får kunskaper anpassade till den allt mer internationella marknaden.

- Många i kreditprofessionen, framför allt kreditchefer, kommer in med en högre grundutbildning än tidigare, säger Milica Milic, verksamhetsansvarig på Credma. Samtidigt ökar kraven på att hantera komplexa kreditsituationer och att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete. Därför känns den här utbildningen helt rätt i tiden. Credma har 30 års erfarenhet av att erbjuda kvalificerad utbildning inom kreditområdet.

- Tillsammans med våra samarbetspartners Svenska Kreditföreningen och brittiska CICM kommer vi nu att ge svenska kreditchefer en möjlighet att stärka sitt CV med ett diplom som har högt anseende internationellt och är erkänt av arbetsgivare inom bank, finans och näringslivliv sedan många år tillbaka, säger Milica Milic.

- Den kommer att lyfta kreditchefers och credit controllers perspektiv på yrket och branschen, konstaterar Katrin Björksten. 

Anmälan är öppen

Första delkursen ”Credit Management” startar den 13 april 2021. Kursen är digital och vi sänder live varje tisdag 10.00-12.00 under 10 veckor. Ta chansen att fördjupa och dokumentera dina kunskaper inom credit management samtidigt som du kompletterar din kompetens för att möta en allt mer internationell marknad.

Deltagare
Utbildningen riktar sig till erfarna kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper och modeller för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom.

Kontaktuppgifter
milica.milic@credma.se, 070-928 60 94
katrin.bjorksten@kreditforeningen.se, 070-535 65 44

Läs mer om utbildningen och boka din plats