Diplomerad Kreditchef: Gustav Isidorsson, Tranter International AB

2022-04-25 Milica Milic

Diplomerad Kreditchef är Credmas och Svenska Kreditföreningens gemensamma diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers. Syftet med denna högre utbildning är att ge deltagarna redskap och modeller för att hantera komplexa kreditsituationer och att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete.

Parallellt med detta innebär kursen att du kliver ut på en större arena och får ett brett nätverk av skickliga kursledare och kursdeltagare från olika företag och branscher. I en ny artikelserie ska vi möta kollegor från detta nätverk, som nyligen examinerats från diplomutbildningens delkurser. Idag: Gustav Isidorsson, Credit Manager på Tranter International AB

Gustav, varför valde du att gå den här kursen?

– Jag ville bredda min egen kompetens och lära mig mer om Credit Management. Dels för att det är roligt men också för att förbättra de processer vi arbetar med internt.

Vilka element av kursen har varit mest givande?

– Kursen har varit mycket givande ur flera perspektiv. Jag har dels fått tips och nya kunskaper och dessutom kommit in i ett forum och ett nätverk jag inte hade tillgång till tidigare. Som ett resultat av kursen har jag nu kvalitetssäkrat de processer vi har samt implementerat konkreta förbättringsåtgärder.
Varför skulle du rekommendera andra kollegor att gå kursen?

– De beslut som vi i rollen fattar påverkar andra människor och organisationen i stort. Att fatta dessa beslut på välgrundade premisser och att kunna förmedla sitt arbete med det självförtroende som kursen givit mig har varit mycket värdefullt.

Vilka aspekter av den här rollen tror du kommer att förändras mest kommande 5 år?

– Accelererande implementation av mer digitalisering och mer automatisering kommer att innebära att fler kreditbeslut fattas utan mänsklig inblandning och att mindre personal behövs i processen. Det ställer ännu högre krav på oss människor högre upp i kedjan, vi som övervakar processerna och som fullt måste förstå de olika processernas riskbedömning.