Diplomerad Kreditchef: Ulf Hansson, SSAB

2022-01-17 Milica Milic

Diplomerad Kreditchef är Credmas och Svenska Kreditföreningens gemensamma diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers. Syftet med denna högre utbildning är att ge deltagarna redskap och modeller för att hantera komplexa kreditsituationer och att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete. 

Parallellt med detta innebär kursen att du kliver ut på en större arena och får ett brett nätverk av skickliga kursledare och kursdeltagare från olika företag och branscher. I en ny artikelserie ska vi möta kollegor från detta nätverk, som nyligen examinerats från diplomutbildningens delkurser. Idag: Ulf Hansson, Credit Manager och Business Controll på SSAB Europe.

Ulf, varför valde du att gå den här kursen?

– Jag har tidigare inte funnit någon kurs med det djup som jag varit intresserad av. Eller som ger ett certifikat inom Credit Management samtidigt som man får möjligheten att fördjupa sig i relevanta frågor och problem tillsammans med “likasinnade”. När jag hittade den här kursen så uppfyllde den alla mina önskemål.

Vilka element av kursen har varit mest givande?
 – Möjligheten att bygga och utöka mitt professionella nätverk samtidigt som man deltager i ett större sammanhang. Jag uppskattade också att få en internationell “touch” via det faktum att utbildningen är en svensk version av den brittiska motsvarigheten, som hålls av världens största organisation för kreditprofessionen, CICM.

Varför skulle du rekommendera andra kollegor att gå kursen? 

– Den innebär en möjlighet att möta kollegor inom samma område, och att deltaga och bidra i ett nätverk. Man får möjligheten att få input och influenser från kollegor i andra branscher som trots det brottas med samma frågeställningar. Man vidgar sina vyer.

Vilka aspekter av den här rollen tror du kommer att förändras mest kommande 5 år? 

” Den digital utveckling och uppkopplingen sker snabbare och snabbare vilket kan innebära att både konsumenter och företag blir mer sårbara och utsatta för olika försök till brottslighet. Därför tror jag att det blir extra viktigt för Credit Management att möta och interagera med kunderna och egen säljorganisation, att snabbt erhålla, tyda och bedöm adekvat information samt undvika att avståndet till dem blir för långt. Den personliga kontakten är viktig – och kommer nog att bli ännu viktigare – då alla kreditbeslut i slutändan handlar om en sammanvägd bedömning av extern information och egen erfarenhet och expertis.