Diplomerad kreditchef

2022-01-27 Milica Milic

Diplomerad Kreditchef är Credmas och Svenska Kreditföreningens gemensamma diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers. Syftet med denna högre utbildning är att ge deltagarna redskap och modeller för att hantera komplexa kreditsituationer och att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete. Utbildningen är en svensk version av den brittiska motsvarigheten, som hålls av världens största organisation för kreditprofessionen, CICM. 

Vi får just nu många intressant frågor kring utbildningen Diplomerad kreditchef som startar inom kort. Här är några av dem: 

 1. Hur kan man föreställa sig självstudierna? Är det att man ska läsa x antal sidor inför varje moment? Eller ska man förbereda en uppgift? Vad är det för typ av material/läsanvisningar man jobbar med? 

  CICM rekommenderar att man inför varje föreläsning läser igenom de kapitel som föreläsaren kommer att gå igenom. Det kan tex. vara två-tre kapitel. Vår bedömning är att det är lättläst och pedagogiskt skriven text. 

  Efter föreläsningen får man ”homework” med några enkla frågor kopplat till kapitlen. Det ger föreläsaren möjlighet att se att ni har förstått. Det kan vara multiple choice frågor, eller frågor med enkla korta svar. Det i sig är förberedande inför examinationen. Både homework och examination är frivillig. 

  Under delkurs 2 – Accounting principles – handlar homework om att man övar på att bokföra olika typer av poster. 

 2. Hur fungerar det med examen? När jag läser på hemsidan ser det ut som att varje delkurs (kan) avslutas med en examen. Stämmer det? Vad är det för typ av examen? När och hur ges den? Hur lång är den? Hur mycket egna studier behöver man räkna med utöver själva kursen och tillhörande självstudierna? 
  Det stämmer bra att varje delkurs avslutas med en examen. Man gör testet från egen dator i ett särskilt program som CICM använder. För delkurs 1 är det 60 multiple choice frågor och man har en timme på sig att slutföra den. Det är väldigt individuellt hur mycket tid som behövs men om man läser kapitel inför föreläsningarna och gör homeworks så har man kommit långt. Man har även möjlighet att göra en övningstenta inför den riktiga examen. 

  För delkurs 2 som handlar om Accounting principles har man tre timmar på sig att slutföra tentan. Här är det öppna frågor och man gör olika bokföringstransaktioner. 

 3. När man jobbar samtidigt kan det ju hända en del som kan vara svårt att förutse när man bokar in sig på kursen. Hur brukar ni resonera kring närvaro och frånvaro? Om man missar 1 eller flera tillfällen på en delkurs?

  Under de kurserna som vi hittills har hållit har vi kunnat erbjuda att man kan ta del av inspelat material om man missat något tillfälle. Självklart är det bra att man deltar live för då kan man delta i samtalen och ställa frågor.

 4. Hur tänker ni kring de olika delkurserna? Kan man gå de i en annan ordning än föreslagit eller avråder ni ifrån det? Finns det planer på att utöka antalet gånger som en delkurs ges per år? 

  Man kan gå de olika kurserna i valfri ordning. Credit Management är verkligen en rolig utbildning och jag skulle rekommendera den som första kurs. Om det är många som vill gå då finns det självklart möjlighet att utöka antal kursstarter men just nu är vi glada att kunna erbjuda en kursstart per år. 

 5. Hur fungerar det med kostnaderna? På samma sätt som för Credit Controller utbildningen, dvs att man kan informera er i början om att man har för avsikt att gå alla delkurser och sedan får man ett avdrag för paketpriset i samband med sista kursen? Eller tar man hela kostnaden för paketpriset i början? 

  Det är flexibelt. Man kan betala för en kurs i taget eller för samtliga fyra kurser direkt och då kan vi lämna viss rabatt. 

 6. Vilken CICM kvalifikation är det man kan få genom att bli godkänd på alla 4 delkurser (https://qualifications.cicm.com/explore/credit-management/)? 
  Man erhåller Intermediate awards & Diploma in Credit & Collections (Level 3) när man erlagt godkänt examen på samtliga 4 delkurserna. 

 

Här kan du läsa mer om utbildningens innehåll och upplägg: Diplomerad kreditchef