Financial Fraud Forum 2022 är i gång

2022-09-21 Lotta Eriksson

Financial Fraud Forum 2022 är i gång och efter en träffsäker introduktion av dagens värd och moderator Tilde de Paula Eby är det dags för Therese Pelow, statssekreterare på Finansdepartementet, att ta avstamp i att det finns koppling mellan bedrägerier och organiserad brottslighet och att det anmäls 200 000 bedrägeribrott. Bedrägerier är lika lukrativa som narkotikaförsäljning och det handlar om tre miljoner kronor i brottsvinster om året.

– Vi måste jobba förebyggande och brett, understryker hon - och berättar om flera åtgärder för att stävja den här typen av kriminalitet, som skärpt straff för vissa brott.

– Det finns också tydlig koppling mellan bedrägerier och penningtvätt, konstaterar hon och berättar bland annat om penningtvättslagen och propositionen om informationsutbyte myndigheter emellan.

Tekniska lösningar bedöms vara en av nycklarna för att vända utvecklingen av bedrägeribrotten. Therese Pelow nämner kravet från 2019 på tvåfaktorautentisering på digitala betalningar, som visar sig ha haft effekt på exempelvis kortbedrägerier.

Under våren har det även kommit förslag om att fakturabetalning online ska ha tvåfaktorsautentisering.

Therese Pelow berättar också om Forum mot bedrägerier, en samverkan mellan många aktörer i betalningskedjan, som ska ge konkreta lösningar. Hon berättar kort om två utredningar som tillsattes i våren.

 

Bedrägerier som bränsle för organiserad brottslighet

Därefter är det dags för Hans Brun att ta plats på scenen. analytiker vid Nationellt Bedrägericentrum inom Polisen och internationellt välkänd forskare inom det säkerhetspolitiska området, särskilt terrorism.

– Bedrägeribrott har ofta varit lite styvmoderligt behandlad av alla, konstaterar han och berättar om uppdraget inom Polisen, som är att ta fram en rapport som ska utgöra ett strategiskt kunskapsunderlag avseende relationen mellan kriminella miljöer och olika former av bedrägeribrottslighet.

Under utredningen hittade man ett antal personer och kopplingar till sexualbrott, ekobrott, narkotika- och vapenbrott, terrorism och mycket mer. Många brottslingar är med andra ord multikriminella.

– Nu följer vi flera terrornätverk som ägnar sig åt bedrägeribrott också, det är både jihadistiska nätverk och högerextrema nätverk, berättar han.

Kategorin med personerna bakom kortbedrägerier har flest kopplingar till andra typer av brottslighet.

Hans Brun nämner även att brottsvinsterna från vanliga bedrägerier, inte välfärdsbedrägerier, uppgår till minst 3,1 miljarder kronor 2021.

– Det är mer än nettovinsterna från narkotikan, betonar han.

Brottsvinsterna från kortbedrägerier uppgick till 260 miljoner kronor och social manipulation till 1,7 miljarder kronor i fjol. Han nämner här exempelvis nätverket Black Axe, ett nigerianskt nätverk med stort våldskapital. Annonsbedrägerier uppgick till 133 miljoner kronor och fakturabedrägerier till 100 miljoner kronor (penningtvätt och terrorfinansiering).

Vidare ger Hans Brun en bild av vishing och vishingkluster;

- Brottsvinsterna i januari-augusti i år var i snitt 46 miljoner kronor i månaden. Det motsvarar brottsvinsterna från försäljning av narkotika - av 92 kilo kokain eller 920 kilo cannabis vid en förtjänst om 50 procent, säger han för att visa jämförelsen.

Vishing drabbar i huvudsak äldre kvinnor, ofta ensamstående. De kartläggs innan och rings upp utifrån ett manus. Detta kommer Stefan Larsson berätta mer om i eftermiddag.

Hans Brun ger också ett konkret exempel på hur penningtvätt kan gå till och gick sedan över till att prata om hur bedrägeribrotten hänger ihop med den senaste tidens skjutningar i Sverige. Detta är ämnet för nästa rapport som han är involverad i.

2005 började bedrägeribrotten öka markant, bland annat som en följd av att bank-id infördes och att det blev färre kontanter generellt i samhället.

- Maffiakriget mellan olika grupperingar som vi ser nu handlar ofta om pengar, inte flickvänner. Det är viktigt att förstå.

Hans Brun sammanfattning lyder:

  • Det kan konstateras att relationen mellan den organiserade brottsligheten och bedrägeribrotten är uppenbar
  • Bedrägeribrottsligheten är mycket lönsam och återinvesteras i annan kriminalitet, bl a narkotika och trafficking. Den återinvesteras dessutom i legal verksamhet och snedvidrer på så sätt konkurrensen
  • Det finns tydliga kopplingar mellan bedrägeribrottslighet och det dödliga våldet.
  • Bedrägeribrotten är systemhotande till sin karaktär.

Hans Brun kan inte dela sin presentation men rapporten han berättar om här finns här:

De organiserade bedrägerierna