Folkbokföringskontroll ska bekämpa organiserad brottslighet

2019-05-29 Milica Milic

Skatteverket genomför just nu en särskild insats genom folkbokföringskontroller, inom ramen för ett myndighetssamarbete mot organiserad brottslighet. Syftet med insatsen är att stoppa brott mot välfärdssystemen.

– Vi fokuserar på att stoppa systematisk brottslighet och felaktiga utbetalningar kopplade till välfärdssystemen. Folkbokföringsbrott kan få allvarliga konsekvenser och möjliggöra andra brott, därför är folkbokföringen utgångspunkt i den här satsningen, säger Andreas Gårdlund, insatsledare på Skatteverket.

Många skrivna på samma adress är en varningsklocka

Urvalet utgår bland annat från att anmärkningsvärt många vuxna personer är folkbokförda på samma adress. Myndigheter kan och ska dela information med varandra vid samverkan mot viss organiserad brottslighet, information som i andra fall kan vara sekretessbelagd även mellan myndigheter.

– Vi har sett flera exempel på hur människor och deras identiteter utnyttjas i kriminella syften. Insatsen fokuserar på risker för systematisk organiserad brottslighet, säger Andreas Gårdlund.

Red_Card2

 

Koncentreras till Stockholm

De gemensamma kontrollinsatserna koncentreras just nu till Stockholmsområdet men kommer att utvidgas till fler regioner i landet framöver.

Det är första gången Skatteverket leder en myndighetsgemensam insats med utgångspunkt i folkbokföringsbrott. Insatsen kompletterar andra kontroller inom folkbokföring som Skatteverket gör, till exempel av felaktiga bosättningsuppgifter, skenseparationer och identitetsrelaterad brottslighet.

I det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet ingår Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Miljontals falska kontrolluppgifter – hur hanterar vi det?

Det finns en stor mängd osanna handlingar hos Skatteverket – bland annat döljer sig ett okänt antal, men alldeles för många falska, kontrolluppgifter bland de miljontals kontrolluppgifter som lämnas in till myndigheten. Löneuppgifter som sedan lägger en grund för bedrägerier mot hela samhället – och också oriktiga identiteter, arbetsintyg och andra handlingar, som inte bara ställer till stora problem för Skatteverket utan också för andra aktörer och myndigheter.

Skatteverkets expert på ekonomisk brottslighet, Pia Bergman, är en av talarna på höstens viktigaste och mest angelägna konferens Financial Fraud Forum. Hon kommer att berätta  om osanna handlingar men också om Penningtvättnätverket som hon startade 2005 och som cirka 40 banker och företag är anslutna till numera.