Hantera en kund i konkurs eller företagsrekonstruktion

2017-09-30 Bengt Narbom

När du får de första varningssignalerna om att ett kundföretag är på väg in i en ekonomisk kris kräver ditt agerande kunskap. Snabbt och rätt agerande kommer att vara avgörande för att undvika stora och kanske onödiga kreditförluster.

Bo Söder är advokat och partner på advokatfirman Fylgia. Bo är också huvudkursledare på Konkurs- och obeståndshantering, en del i Sverige mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller från CREDMA – The School of Credit Management.

Bo, hur skulle beskriva kursen?

– Vi ger dig bland annat de teoretiska och praktiska grunderna vid konkurshantering och företagsrekonstruktion. Från kommunikation med rekonstruktörer och förvaltare till praktiska tips då ett företag är på obestånd eller på väg mot obestånd. Vi tittar också på hur jag anser att företagen ska agera då de själva ska söka någon i konkurs, och på vilka grunder man bör agera. Samt dina rättigheter och skyldigheter som fordringsägare vid konkurs och rekonstruktion.

Bortom det i yrkesrollen som är rent juridiskt kontrollerat, kan man optimera sina egna processer?

– Ha kontroll på kunden. Gör en ordentlig kreditkontroll innan affär och avstå hellre om du ser varningstecken. Jag brukar råda kursdeltagare och klienter att åtminstone titta i de register som finns; möjliga varningstecken kan exempelvis vara att det bytts ut personer i styrelsen, allt som du uppfattar som avvikande kan vara värt en extra kontrollfråga. Man bör också på förhand titta i tillgängliga ekonomiska rapporter. Jag förstår att alla inte alltid kan göra detta men det vore önskvärt, och definitivt en hygienfaktor när det börjar gälla lite större affärer.

Under kursen går ni igenom autentiska konkurser och rekonstruktioner. Vad ger det?

– Jag tycker personligen att ett stort värde av mig som kursledare är att jag dagligen arbetar praktiskt med detta, och har gjort så sedan tidigt 1990-tal. Jobbet är dessutom så charmigt att jag fortfarande regelbundet stöter på komponenter och situationer som är nya och utmanande. När vi, under kursens gång, diskuterar i gruppen så gör vi det utifrån praktiska exempel på ärenden och situationer jag varit med om själv. Som kursdokumentation utgår vi ifrån en exempelsamling och vad vi dyker djupare ner i kan variera beroende på den vardag som kursdeltagarna sitter i.

Läs mer om kursen Konkurs- och obeståndshantering här. Kursen är en del i Sverige mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller från CREDMA – The School of Credit Management.