“Jag har rekommenderat alla mina kollegor (som arbetar med krediter) att gå kursen”

2018-03-15 Daniel Kjellsson

Kursen Diplomerad Credit Controller från CREDMA – The School of Credit Management – är Sveriges mest eftertraktade kreditexamen. Dess övergripande mål är att deltagarna i sina roller ska skapa förutsättningar för större, lönsammare och säkrare affärer.

Thomas

En sådan deltagare är Thomas Sjöstrand, Credit Manager på Awapatent AB. Thomas tog nyligen examen som Diplomerad Credit Controller. Vi tog chansen att prata med honom om inlärning, aha-upplevelser och förmågan och tryggheten att se bortom det som först kan tyckas vara bara svart och vitt – för att i slutändan göra affären bättre för alla. 

Hur skulle du beskriva kursen Diplomerad Credit Controller från CREDMA?

– Jag tycker att det är en väldigt bra – nästan unik – kurs. Kursledarna är själva aktiva på en hög nivå i branschen, vilket ger intressanta diskussioner med referenser från verkligheten, från riktiga erfarenheter och case, snarare än enbart teori. Jag tycker också personligen om att varje kursblock avslutas med en tentamen. Inlärningen blir effektiv och det blir naturligt att kontinuerligt arbeta med kursmaterialet. Det har fått som följdeffekt att jag fortfarande idag, efter kursens slut, använder kursens dokumentation som referensmaterial.

Vad skulle du säga till någon som nu funderade på att gå kursen?

– Det är bara att hoppa på. Jag har redan rekommenderat alla mina kollegor (som jobbar med krediter) att också gå kursen. Om man ska få ut så mycket som möjligt av materialet och diskussionerna så tror jag att man ska ha lite erfarenhet; det hjälpte i alla fall mig att ha lite befintliga frågor och utmaningar från jobbet att ta med mig in i arbetet med utbildningen. Det var också en fördel att kunna plocka ihop utbildningens olika kursblock i den ordning som det passade mig och hur mitt arbete utvecklades. Det gör att kursen blir en direkt hjälp i vardagen.

Vad specifikt skulle du utnämna till kursens guldkorn?

– Jag uppskattade speciellt alla de aha-upplevelser man fick, inte bara i vissa kursblock utan genom hela utbildningen. När man har någonting som man gått och funderat på, kanske aldrig riktigt förstått eller så – och så bara trillar polletten ner. Just att utbildningens olika block är planerade så, att man går dem, kommer tillbaka till vardagen, och sedan kommer tillbaka till nya delkurser igen. Det gör att nya insikter öppnar upp nya dörrar i arbetet, vilket ger nya frågor. Svaren till dessa öppnar ytterligare dörrar – och så vidare.

Hur har det du lärt dig under kursen påverkat dig på jobbet?

– Även om jag har jobbat med detta i många år, så känner jag mig nu ännu tryggare i min roll. Ju mer grundläggande man förstår saker och ting, desto bättre blir man på att argumentera för de beslut man tror är rätt. I min roll så kommer jag ju in mitt emellan vår konsult och vår kund – och ska ta ett beslut. Nästan oavsett beslut så får man följdfrågor och måste motivera, vilket jag känner mig mycket tryggare med nu. Det är ett resultat av det man lärde sig under kursen samt de diskussioner man kunde ha med erfarna kursledare och kompetenta branschkollegor bland de andra deltagarna. Med en ny trygghet som plattform är det också enklare att nu se möjligheter där andra ser problem, för att man vågar göra det och fler tycks lyssna. Man kan internt växa till en bredare rådgivare.

Vad betyder det för företaget i stort?

– Att vi förhoppningsvis minskar kundförlusterna och förbättrar kassaflöde och likviditet. Ju bättre vi blir, desto bättre och mer lönsamma kunder får vi och desto bättre affärer gör vi som bolag. Vi gör inte dåliga affärer, helt enkelt. Jag tror också att företaget blir ett bättre företag; allt är ju inte bara svart eller vitt, man måste vrida och vända på situationer och hitta nya säkra och lönsamma lösningar. Dessa kunder är våra kunder och vi ska leva på dem. I min roll ska jag vara smörjan i maskinerier som gör att allt rullar på positivt i allas ögon. Det kräver trygghet!

Daniel Kjellsson

Mer om Awapatent

Awapatent är ett konsultföretag inom immaterialrätt med 300 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Danmark, Tyskland och Kina. Kunder är innovationsintensiva företag – allt från uppstartsföretag till ägarna av världens mest kända varumärken och patentportföljer. Awapatent hjälper dem att göra affärer av sina idéer och innovationer. Företagets 180 patentingenjörer, jurister och immaterialrättsexperter har djup kompetens inom såväl immaterialrättsstrategi och juridiska tjänster som patent, varumärken, design och upphovsrätt.