Konkursstatistik - så gick det för svenska företag i juni och under första halvåret 2020

2020-07-01 Milica Milic

När kreditupplysningsföretagen UC och Creditsafe summerar det första halvåret 2020 noterar de en ökning av konkurser och företagsrekonstruktioner. Jämfört med 2019 steg antalet konkurser med 13 procent under första halvåret 2020. Sammantaget försattes 3 689 aktiebolag i konkurs och fler än 13 000 anställda har drabbats. 

- Efter drygt tre månaders dramatiska konkurstal är vi tillbaka på mer normala nivåer, detta visar statistik för juni. Många företag har ställt om och anpassat sina verksamheter, flera bolag går fortfarande på sparlåga och överlever med hjälp av statliga stödpaket. Vi vet även att många bolag kommer att vara beroende av det omställningsstöd som annonserats av regeringen. Flera faktorer kommer att avgöra hur de närmaste månadernas konkursutveckling kommer att se ut, så som statliga åtgärder, hur den globala ekonomin utvecklar sig samt hur den pågående pandemin fortskrider, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

 

Företagskonkurser vecka för vecka 2020

 

 

Fortsatt många inledda företagsrekonstruktioner

Totalt inleddes 34 nya företagsrekonstruktioner under juni månad, en ökning med 89 procent jämfört med samma period förra året. 

 

Antal nyregistrerade aktiebolag ökar med 20 procent

Det startades över 3 300 nya aktiebolag under juni månad, en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Diagrammet nedan visar dock en tydlig trend att antalet nyregistrerade bolag har minskat drastiskt sedan Coronapandemin slog till. 

 

10 största aktiebolagskonkurserna under juni 2020

 

Läs mer:

Konkurserna i juni minskar men stor osäkerhet råder efter coronavågen

Första konkursvågen definitivt över