Konsumentkrediter - allt fler får betalningsproblem på grund av konsumtionslån

2021-10-14 Milica Milic

Anna Hult jurist från Konsumentverket inleder med att sammanfatta läget just nu: 

 • Ändrade konsumtionsmönster och ökad digital handel har påverkat konsumenternas köp- och betalningsvanor.
 • Allt fler handlar på kredit
 • Nästan 10 % av dem som tar ett nytt konsumtionslån får betalningsproblem inom 5 månader.
 • I spåren av coronapandemin: Sämre finansiell förmåga hos många konsumenter och fler använder finansiella tjänster som de inte är vana vid.
 • En fjärdedel av hushållen har upplevt svårigheter med att klara sina månatliga utgifter
 • 77 miljarder i kapitalfordningar mot konsumenter i inkassobolagens register

Anna redogör vidare för ett antal problemområden som Konsumentverket har identifierat:

 • Offensiv direktmarknadsföring till sårbara/skuldsatta konsumenter
 • Information om konsumenters skuldbörda saknas
 • Fakturabetalning ändras till delbetalning
 • Reglerna för kostnads- och räntetak omfattar inte kreditköp
 • AvräkningsordningMöjligt att spela på kredit

Konsumentverket ser behov av att stärka skyddet för konsumenterna på konsumentkreditmarknaden och att det måste ske genom samverkan mellan myndigheter, branschorganisationer, enskilda aktörer och regeringen. 

Per Nordkvist från Finansinspektionen gör sällskap på scenen och inleder med att konstatera att konsumentkrediter har ökat kraftigt de senaste åren. Det har lett till att konsumtionskrediter utgör 20 Mycket är drivet av digitala samhälls utvecklingen då vi handlar mycket på nätet. För de flesta av oss är detta inget problem men alla tjänar inte på den här utvecklingen. Detta sker parallellt som undersökningar visar låg kunskapsnivå bland befolkningen när det gäller matematik och ekonomi samt relation mellan ränta och inflation.

Unga är en riskgrupp som Finansinspektionen har identifierat. Låginkomstagare är en annan riskgrupp i synnerhet ensamstående föräldrar. De med lägsta inkomst tar de minsta krediterna och statistiken visar att det är just de minsta krediterna som hamnar oftare hos Kronofogden. 

Hur mycket kreditinformation man tar in kreditbedömningen hänger tätt ihop med... 

Branschen måste verka för att höja hygiennivån genom noggrannare kreditprövningar, bättre kreditinformation och mer täckande kreditregister. 

Här kan du ta del av Carl och Annas presentation:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Anna Hult (393,31 kB)

application/pdf Per Nordkvist (2,72 MB)