Kontroller av tandläkare har lett till miljonbelopp i höjd skatt

2019-08-12 Milica Milic

Skatteverket genomförde en särskild granskning av de drygt 2 000 privata tandvårdskliniker som finns anslutna till det statliga tandvårdsstödet. Denna granskning har lett till höjd skatt med 25 miljoner kronor.

De vanligaste felen är oredovisade inkomster främst i form av patientavgifter, felaktiga avskrivningar av kundförluster samt otillåtna avdrag för privata kostnader i verksamheten. Även oredovisade löner och förmåner förekommer. 

– Majoriteten av privata tandvårdskliniker redovisar rätt. Men de som gör fel gör det ofta i större skala och avsiktligt, vilket riskerar leda till osund konkurrens på marknaden. Våra kontroller syftar till att skydda de företag som sköter sig, säger Mikael Taaler, enhetschef på Skatteverket.

– Hos de tandvårdskliniker som vi sett gör fel är beloppen relativt stora för små företag, i genomsnitt nästan en halv miljon kronor per aktör, säger Mikael Taaler.

Utöver skattekontroller utreder Försäkringskassan även felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet.

– Samarbetet med Skatteverket och andra myndigheter är väldigt viktigt för att förhindra missbruk av tandvårdsstödet, säger Linda Jakobsson, områdeschef på Försäkringskassan.

 

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.