Kraftig ökning av unga som söker skuldsanering

2021-02-24 Milica Milic

Efterfrågan på skuldsanering är större än någonsin. Under 2020 ansökte 28 293 personer om skuldsanering, det är en ökning med 38 procent jämfört med 2019 enligt senaste statiskt från Kronofogden

 

Antalet ansökningar har blivit fler i alla åldersgrupper men ökningen är särskilt kraftig bland unga vuxna mellan 18 och 30 år. Det handlar om mer än en fördubbling (124 procent).

– Många unga förstår inte vad en skuldsanering innebär. De googlar efter lösningar på sina ekonomiska problem och hittar till vår webbplats, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden. Det är ett tydligt rop på hjälp.

Unga uppfyller sällan kraven för att få skuldsanering

För att Kronofogden ska bevilja skuldsanering ska den skuldsatta ha gjort ansträngningar för att förbättra sin situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna. Ett annat kriterium är att personen inte kan betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid. 

– Unga människor har sällan dragit på sig så stora skulder att de inte klarar av att betala av dem på så lång tid. Det kan handla om 40 000–50 000 kronor, och det räknar vi med att de ska kunna betala tillbaka. De uppfyller med andra ord inte ett av de grundläggande kraven för att få skuldsanering, säger Per-Olof Lindh.

Fler privatpersoner får betalningsanmärkningar

Färsk statistik från UC visar även att den långsiktiga stabila trenden med minskad andel privatpersoner med betalningsanmärkning har brutits och för första gången på länge ser man nu att fler privatpersoner får betalningsanmärkningar. 

Prioriterat område hos Finansinspektionen

Gör bankerna ordentliga kreditprövningar när kunder tar konsumtions lån? I år kommer Finansinspektionen lägga stort fokus på konsumtionslån där man särskilt kommer granska fler långivare för att se om de gör ordentliga kreditprövningar.

Skuldsanering och företagsrekonstruktion – vad måste du veta?

På Credmas kurs Krav och inkasso får du lära dig mer om vad som gäller vid skuldsanering för privatpersoner och företag (företagsrekonstruktion). Du kan också höra av dig till info@credma.se om du har specifika frågor eller funderingar. Vi ser till att Credmas experter besvarar dina frågor.

Mer information om Finansinspektionens prioriteringsområde hittar du på fi.se

Mer information om skuldsanering finns på kronofogden.se