Krafttag mot penningtvätt

2019-10-03 Lotta Eriksson

Marie Lundberg klev in i den finansiella sektorn för exakt 25 år sedan och brinner för problemet med penningtvätt. Hur stort är problemet då?

Unodc uppskattar att det tvättas ungefär 2-5 procent av det globala BNP per år och en förutsättning för penningtvätt är en brottslig handling som mynnar ut i en ekonomisk vinst.

I fjol begicks 260 000 bedrägeribrott i Sverige men mörkertalet vad gäller penningtvätt är ganska stort. Ändå drabbas i princip vi alla av problemet eftersom det påverkar det demokratiska samhället.

– Det leder till osund konkurrens mellan olika parter i näringslivet, grova brott, påtryckningar och otillbörlig påverkan. Det renderar i ganska mycket hemskheter.

Men - den goda nyheten är att vi kan göra saker för att förhindra det.

– Vi kan välja vilka vi gör affärer med, understryker hon.

– Vilka ger vi krediter?

Sverige var länge en fredad region utan penningtvättsskandaler men först 2014 blev det olagligt att tvätta pengar här.

Marie Lundberg ger än lägesbild och förklarar att finansiering av terrorism finns här redan nu.

Problemen och kriminaliteten kan göra att Sverige blir en region med sänkt kreditvärdighet.

– Vi kan väl enas om att det här ett problem? Och det är inte lätt att komma tillrätta med det. Mycket av den regulatoriska bördan har hamnat på banker och finansiella institut och den 1 januari får vi ytterligare en börda, att vi måste ha register med verklig huvudman. Verksamhetsutövarna ska rapportera tillbaka till Bolagsverket.

Marie ger också en bild av vägen framåt, hur vi måste gå från ord till handling.

– Vi behöver kanske ha bättre och förtydligad lagstiftning och samhället - du och jag - måste ta med ansvar. Vi behöver hålla tempo, understryker hon och framhåller även vikten av samverkan, inte minst mellan myndigheter.

Hon slår ett slag för det globala målen och vikten av hållbarhetsrapporter. Det 16:e målet, fredliga och demokratiska samhället täcker transparens, bättre lagstiftning, kraftigare åtgärder mot mutbrott och korruption - och rekommenderar alla att ta reda på vad som står i er organisations hållbarhetsrapport?

Här finns Marie Lundbergs presentation (LÄNK KOMMER)