Kreditåret 2019 – fem trender

2019-01-14 Milica Milic

Kreditåret 2018 var av annorlunda karaktär. Bostadspriserna och utlåningstakten började mattas av och nyföretagandet sjönk med hela sju procent. Vad kan vi förvänta oss av 2019? 

Fortsatt ökning av konkurserna

2018 ökade konkurserna i Sverige med 13 procent jämfört med 2017. Den stora utmaningen är att ungefär var fjärde konkurs orsakas av ett bedrägeri. Aktiebolag som skaps i ett bedrägligt syfte och som inte har för avsikt att betala tillbaka ligger bakom en del av konkursökningen. På grund av vikande konjunktur, fortsatt ökning av bedrägerier och ökad konkurrens tror vi att konkursökningen fortsätter även under 2019.

 

Nya regelkrav

2018 var året då GDPR började tillämpas och det fjärde penningtvättsdirektivet blev gammal innan den ens hunnits implementeras i alla medlemsländerna. Det nya betaltjänstdirektivet (PSD2) infördes, nya regler för snabblån tillkom och FI skärpte amorteringskraven för bolån.

Under 2019 får företagen förhålla sig till nya regelkrav till följd av digitaliseringen och andra omvärldsfaktorer. Redan den 1 januari träder den nya spel lagen i kraft. Den 1 mars införs nya föreskrifter för företagslån och ändringar av det fjärde penningtvättsdirektivet ska vara implementerad senast den 10 januari 2020. Det som informellt blivit känt som det femte penningtvättsdirektivet.

Ökning av blancolån till företag

2018 skedde ett trendbrott där lån utan säkerhet ökade i takt med att vi fick nya aktörer på finansmarknaden. Nya sätt att kontrollera kassaflödet genom direkt uppkoppling mot företagens bokföring möjliggör nya typer av finansiering.

Fokus på hållbart kassaflöde

Likvida medel i näringslivet har blivit en bristvara. Andel småföretag med banklån har minskat de senaste åren och många företagare vittnar om att det är svårt att få ett banklån. Det moderna företaget 2019 integrerar hållbarhet för att sänka likviditetsrisken och har koll på sina betalningsflöden för bättre likviditet och riskkontroll.

Framtidssäkra din karriär

De kommande åren händer två saker på arbetsmarknaden. Den tekniska utvecklingen fortsätter att accelerera och vi människor ger ifrån oss allt fler arbetsuppgifter till datorer och mjukvaror. Samtidigt ökar värdet av det unikt mänskliga och vi ger oss in i ett livslångt lärande. På framtidens arbetsmarknad är det lika naturligt att kontinuerligt lära sig nya saker som att arbeta över huvud taget.

Hos oss på Credma kan du tänka strategiskt kring din utveckling. Under 2019 kommer vi lansera flera nya utbildningar. Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev.