Kreditchefsforum

2020-05-04 Milica Milic

Kreditföreningen i samarbete med Credma tar ett initiativ till att skapa ett forum för kreditchefer med anledning av det rådande ekonomiska läget. Till en början bjuder vi in till digitalt möte via Zoom. Vår ambition är att vi ska träffas fysiskt regelmässigt när situationen tillåter det.

 

Syftet med forumet är att skapa en arena för erfarenhetsutbyte, bjuda in experter och lyfta fram expertis som finns inom Kreditföreningen så det kommer medlemmarna till nytta nu när det behövs som mest.

Välkommen till Kreditchefsforum, 26 maj kl 14-16

Till det första mötet den 26 maj har vi bjudit in obeståndsexperten Håkan Dorm som har lång erfarenhet från hantering av obestånd och konkurser. Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för dig som arbetar som kreditansvarig på ditt företag.

Anmälan

Anmäl ditt intresse till milica.milic@credma.se om du önskar vara med i kreditchefsforumet. 

Har du några frågor eller funderingar kontakta gärna Milica Milic på +46709286094 eller Katrin Björksten på +4687386544.