Näringspenningtvätt och den bortglömda lagen med huggtänder

2022-05-31 Milica Milic

 

I Sverige motverkas penningtvätt genom två olika regelverk. Penningtvättslagen känner de flesta till medan Penningtvättsbrottslagen är betydligt mindre känd. Den senare är dock minst lika viktig. Dels reglerar den det personliga ansvaret hos den som ansvarar för en verksamhet, dels syftar den till att återta brottsvinsterna från de kriminella.

I denna upplaga av Credit Talk gästas vi av Marie Wallin som ger tydlig vägledning om vad du bör göra när du upptäcker brott för att inte riskera att göra dig medskyldig till penningtvätt. Marie Wallin är jurist, tidigare kammaråklagare och specialist inom finansiell brottslighet.

Hon kommer att belysa bland annat följande:

  • De mest centrala brotten – penningtvättsbrott och näringspenningtvätt
  • Hur den straffrättsliga lagen hänger samman med lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL)
  • ”Det klandervärda risktagandet” inom straffrätten och ”Det riskbaserade förhållningssättet” enligt PTL
  • Anmälan till polisen

Vi får också exempel på hur man kan arbeta inom försäkringsbranschen för att upptäcka och motverka penningtvätt och näringspenningtvätt. Maria Thulin, chef för AML/CTF-avdelningen på Folksam berättar om hur de arbetar i praktiken när de upptäcker brott och för att motverka att försäkringsbolaget utnyttjas i penningtvättsyfte.

Vi vill med Credit Talk inspirera dig samt ge nya perspektiv och ny kunskap inom kreditområdet. Webbinariet är kostnadsfritt och genomförs i samarbete med Svenska Kreditföreningen.