Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019

2019-06-11 Milica Milic

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism presenterade idag en ny nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.

Myndigheter behöver tydligare roll att följa

Flera svenska myndigheter behöver ges en tydligare roll att följa och hantera utmaningarna med penningtvätt och finansiering av terrorism inom sitt ansvarsområde. Rapporten föreslår bland annat att ytterligare verktyg behöver utvecklas, så som gemensamma strategiska lägesbilder, informationsspridning och lagstöd för att myndigheterna fullt ut ska kunna agera mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

portfoljer

 

– Från Bolagsverkets sida ser vi ett tydligt behov av att få ett utökat regelverk med ett tydligare brottsförebyggande fokus - exempelvis genom att kontrollera företrädare och identifiera målvakter i syfte att stoppa registrering av företag som används i kriminellt syfte, säger generaldirektör Annika Stenberg i ett pressmeddelande. 

Sverige håller god nivå

Trots många utmaningar håller Sverige i internationell jämförelse en god nivå i motståndskraften mot penningtvätt och finansiering av terrorism enligt utvärdering från FATF (Financial action task force 2017 och 2018). 

Läs mer:

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019