Nulägesbeskrivning

2021-09-23 Lotta Eriksson

Bolagsverkets GD Annika Stenberg återvänder till Financial Fraud Forum och inleder med konstaterandet att problemet inte bara handlar om ekonomisk brottslighet utan om grov organiserad brottslighet, det hänger helt enkelt ihop. Systemhotet är därför större än "bara" ekonomisk brottslighet, det är en betydande blandbrottslighet.

Hon berättar vidare att det finns stora utmaningar för Bolagsverket, bland annat att målvakterna blivit något av en "förbrukningsvara" - samma målvakter används hela tiden. En annan utmaning är att utredningen "Företag som brottsverktyg" försenats ytterligare. Annika Stenberg ger även en bild av framgångsfaktorerna.

Pia Bergman från Skatteverket ger därefter en nutidsbeskrivning från Skatteverket under rubriken "Hopplös framtid". Utmaningarna är det digitala samhället, kraven på snabb service, en internationell värld och sekretesshinder.

- Samverkan och kunskap är förutsättning för framgång, konstaterar hon.

Pia Bergman menar också att den vita marknaden hänger ihop med den grå och den grå med den svarta marknaden. Hoppet finns dock, poängterar hon.

Alla myndigheter utreder och skriver rapporter; alla handlar om samverkan och möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra.

- Vi vet alltså vad vi behöver, så får vi inte sekretesslättnader kommer vi stå att stampa. Det behövs handlingskraft och mod, understryker hon och vänder sig till moderaternas rättspolitiska talesperson, Johan Forssell, som är nästa talare.

- Vi behöver också förnya dataregisterlagstiftningen, förbättra indata (kontroll innan uppgifter hamnar i register) och vi behöver biometri kopplat till identiteter för kapade identiteter är alldeles för många och realtidskontroller av både privata aktörer och myndigheter, betonar hon.

Här kan du ta del av talarnas presentationer:

#financialfraudforum