Ny rapport visar Coronavirusets effekter på företag

2020-05-25 Milica Milic

Hotell- och restaurangföretag, fritids- och nöjesarrangörer, handel och taxiföretag är några av de branscherna som drabbats hårt ekonomiskt av effekterna av coronaviruset. Men många fler branscher påverkas. Det visar en ny rapport från Skatteverket, där data från beskattningen har sammanställts.

– Vi ser att turistföretag, restauranger, hotell och taxiverksamhet hör till hårt drabbade branscher. Men utöver det så ger Skatteverkets data en mycket mer detaljerad bild av hur olika branscher och olika företagstyper påverkas, säger Eva Samakovlis, analyschef på Skatteverket, som ansvarar för rapporten.

Fakta ur rapporten:

  • Nästan fyra av tio hotell- och restaurangföretag har tappat minst en fjärdedel av sin omsättning, mätt utifrån momsdeklarationer för mars jämfört med samma tid förra året. Omsättningen har sjunkit i många branscher, men allra mest inom hotell- och restaurangverksamheter och bland fritids- och nöjesarrangörer.
  • Hotell-och restaurangverksamheter och företag som arbetar inom området kultur, nöje och fritid är de branscher där lönebetalningarna minskat mest under april, med 14 respektive 7 procent. Dessa siffror baseras på de cirka 98 procent av det förväntade antalet arbetsgivardeklarationer som har inkommit för april.
  • Totalt har cirka 26 000 företag fram till och med den 13 maj fått anstånd med 32 miljarder kronor i skatt. 73 procent av de företag som sökt anstånd har färre än tio anställda. Men beloppsmässigt står de stora företagen, med mer än 250 anställda, för ungefär hälften av det totala anståndsbeloppet. Sett till andel företag som sökt och beviljats anstånd, av samtliga som haft möjlighet att söka, utmärker sig hotell- och restaurangverksamhet samt taxitrafik.

De indikatorer som Skatteverket följer är utvalda för att de kan uppdateras minst en gång per månad samt kan kopplas direkt till företagens lönsamhet och tillväxt. Följande sex områden omfattas:

  • Anståndsansökningar och beviljade anstånd
  • Preliminära deklarationer
  • Omsättning utifrån momsdeklaration
  • Arbetsgivardeklarationer
  • Skuldutveckling i skattekontot
  • Nyregistreringar och avregistreringar för F-skatt, moms och arbetsgivare

Ta del av den senaste rapporten på Skatteverkets hemsida.